Afvalinzameling gaat veranderen

In Borger-Odoorn gaat de afvalinzameling veranderen. Dat werd duidelijk tijdens de oriënteerde raadsvergadering van afgelopen donderdag. Hierin werd een evaluatie besproken, samen met scenario’s voor de verbetering van het scheiden van afval. 


Extra container.

Onderdeel van de evaluatie was een bewonersonderzoek. Hieruit bleek dat een groot deel van onze inwoners (80%) tevreden is over het diftar systeem. Diftar is gedifferentieerd betalen. Deels door een vast tarief en deels door betalen per kilogram.

Ook over het inzamelen van glas en textiel is een grote meerderheid (90%) tevreden. Minder tevreden zijn onze inwoners over de inzameling van PMD (Plastic, metaalverpakking en Drankenkartons). De raad heeft al eerder besloten dat hiervoor een extra container nodig is en werd door dit onderzoek bevestigd in haar besluit. Deze extra container komt waarschijnlijk dit voorjaar.

 

Afvalscheiding.

Uit de evaluatie bleek dat we in onze gemeente ruim 150 kg restafval per persoon per jaar inleveren. Er zit nog behoorlijk veel gft-afval in onze grijze containers. De gemeente wil de VANG-doelstelling, maximaal 100 kilo restafval per inwoner per jaar in 2020, nastreven. VANG staat voor het programma “Van Afval Naar Grondstof”, en het streven naar een circulaire economie. De VANG-doelstelling is een landelijk afgesproken doelstelling en geldt voor alle gemeenten.

VVD-fractievoorzitter Erik Huizing vroeg zich in de vergadering af of deze doelen voor onze gemeente bepalend moeten zijn. De VVD is voor goed scheiden van afval maar wil niet rigide vasthouden aan die 100 kg pp/p.j.

 

Tarieven.

Om beter scheiden te stimuleren wil het college wijzigingen aanbrengen in de tarieven. Nu betalen we 16 cent per kg voor zowel restafval als voor gft-afval. Het college wil het tarief voor gft verlagen en voor restafval verhogen. Hiermee hoopt het college dat we met name gft-afval uit de keuken niet meer in de grijze container gooien.

In de voorgestelde scenario’s gaat het college uit van 9 cent voor gft en 23 cent voor restafval. De wethouder gaf wel aan dat de definitieve tarieven nog niet bekend zijn. De tarieven voor 2018 staan vast en door aflopende contracten heeft hij nog geen zicht op de kosten na dit jaar.

 

Voor de VVD is vooral de verhouding tussen het vaste tarief en het variabel tarief erg belangrijk. Bij de start van diftar heeft de raad besloten deze verhouding 50/50 te laten zijn. Dus 50% van de opbrengsten van de afvalstoffenheffing bestaat uit het vast tarief en 50% bestaat uit het variabel tarief. Bij tariefwijzigingen wil de VVD zich aan deze afspraak houden. Het idee achter diftar is dat de vervuiler betaald, daarom wil de VVD maximaal 50% vast tarief. 

Daarnaast vroeg de VVD aandacht voor het inzamelen van elektrische apparaten. Uit het bewonersonderzoek bleek dat dit volgens onze inwoners nog verbeterd kan worden.  De helft van de respondenten staat positief tegenover de BEST-tas. De BEST-tas staat voor de inzameling van Boeken, (kleine) Elektrische apparaten, Speelgoed en Textiel via een stevige tas aan huis. De VVD wil dat dit nader onderzocht wordt.