Nieuws

 • Vragen over N34

  06 mei − In de laatste raadsvergadering stelde VVD raadslid Albertus Steenbergen een actuele vraag over de verkeersveiligheid van de N34. Aanleiding was een bericht in de media dat het stuk tussen Borger en Emmen behoort tot de gevaarlijkste stukken N-weg in Nederland. Lees verder

 • Ontevredenheid over onderhoud voetbalvelden.

  02 mei − Er bereiken de VVD fractie vanuit verschillende verenigingen klachten over het onderhoud van de voetbalvelden. Voor Janny Hofsteenge was dit aanleiding om hierover een actuele vraag te stellen in de raadsvergadering. Lees verder

 • Werkbezoek aan glasmuseum Nieuw-Buinen.

  20 april − Met enkele leden bezocht de fractie het glasmuseum in Nieuw-Buinen. Ze spraken hier met bestuursleden van de historische vereniging en kregen een rondleiding door het gratis te bezoeken museum in het MFA gebouw. Lees verder

 • Bijna 30 miljoen naar schoolgebouwen

  14 april − In de commissievergadering van de gemeenteraad van Borger-Odoorn is het IHP, het Integraal Huisvesting Plan besproken. Alle schoolgebouwen zullen in de komende 20 jaar worden verbeterd. De schatting is dat dit 28 miljoen euro gaat kosten. Lees verder

 • Geen containertuintjes in Borger-Odoorn

  07 april − In Borger-Odoorn komen er geen containertuintjes. Dit blijkt uit de antwoorden op schriftelijke vragen van raadslid Janny Hofsteenge. Lees verder

 • Flexwoningen in Borger-Odoorn

  06 maart − In de laatste raadsvergadering stelde de gemeenteraad de kaders vast voor het bouwen van flexwoningen in de gemeente. Een nieuwe stap in de woningmarkt in onze gemeente. De raad was zo eensgezind dat het als hamerstuk op de agenda stond. Lees verder

 • Bouwen, bouwen, bouwen.

  01 februari − Er is weer een stap gezet in de uitvoering van de woonvisie waarin we zijn afgestapt van krimp naar groei. Een lang gekoesterde wens van de VVD. Er komen nieuwe woningen in Borger en Nieuw-Buinen. Lees verder

 • Wandelen door Oud-Valthe.

  21 december − Oud-Valthe heeft nog duidelijke kenmerken van een esdorp. Het bestaat uit verschillende boerderijen die willekeurig verspreid in het dorp staan met daartussen veel open ruimtes, de vroegere essen, moestuinen, boomgaarden en weitjes voor het jongvee. Het is een uniek dorpsgezicht maar inwoners maken zich zorgen. Er zijn plannen voor woningbouw, ze vrezen dat het dorpsgezicht onder druk staat. Daarom richtten zij een stichting op tot het behoud van hun dorpsgezicht en gaan in gesprek met de politiek. De VVD fractie bezocht hun en wandelde samen met de initiatiefnemers van de stichting door het dorp. Lees verder

 • Hallenhoes Exloo is stapje dichterbij

  05 december − Afgelopen raadsvergadering ging de raad akkoord met het wijzigen van het bestemmingsplan voor het toekomstig Hallenhoes en bijbehorend plein in Exloo. Ook met een borgstelling ging de meerderheid van de raad akkoord. Lees verder

 • Handen in de lucht voor nieuwe sporthal De Koel in Borger

  28 november − Hij liep niet juichend over de gangen van het gemeentehuis maar een tevreden glimlach was er wel te vinden bij Arne Joling. Al sinds zijn aantreden als raadslid in 2017 maakt hij zich sterk voor sporten en bewegen in onze gemeente. Afgelopen week gaf de gemeenteraad opdracht om een nieuwe sporthal te bouwen in Borger. Lees verder

 • VVD ging op werkbezoek bij Week in Week uit

  © WeekinWeekuit

  22 november − Iedereen in de gemeente Borger-Odoorn kent wel de Week in Week uit. Elke vereniging, ondernemer of buurtvereniging stuurt wel eens nieuwtjes naar het populaire huis-aan-huisblad in Borger-Odoorn en omgeving en de gemeente gebruikt de krant voor de gemeenteberichten. Ook voor de politieke partijen is de Week in Week uit een belangrijk platform. En dat was reden voor de VVD om eens een kijkje in de keuken van de krant te nemen tijdens een werkbezoek. Lees verder

 • Extra hulp voor inwoners, ondernemers en agrariërs.

  07 november − In de afgelopen raadsvergadering werd de begroting voor 2023 besproken en vastgesteld. Borger-Odoorn staat er financieel goed voor. Dat kan niet gezegd worden van haar inwoners en ondernemers. Voor de VVD was dit de motivatie om een aantal moties mede in te dienen of te steunen. Alle moties waren erop gericht een extra steuntje in de rug te geven. Lees verder

 • Meer geld voor starters.

  29 oktober − De gemeente Borger-Odoorn stelt meer geld beschikbaar voor haar starterslening. Afgelopen donderdag besloot de raad unaniem tot een verruiming van de startersregeling. Lees verder

 • Woonoffensief

  28 september − De vraag naar woningen is op dit moment ontzettend hoog. Bijna 1 op de 5 mensen in Drenthe ervaart problemen op de woningmarkt. Zowel starters, middeninkomens, gescheiden mensen en senioren zijn er de dupe van dat de woningmarkt op slot zit. Wat zijn precies de oorzaken van de problemen en vooral: hoe kunnen we ze oplossen? Op die twee vragen willen we antwoord krijgen. Lees verder

 • Nieuw sportpark in Odoorn!

  25 september − De kogel is door de kerk, in Odoorn kan de schop in de grond in voor een nieuw sportpark. Afgelopen raadsvergadering besloot de gemeenteraad nog eens 8 ton toe te voegen aan het budget plus ruim 2 ton voor infrastructuur. Lees verder

 • Toerisme belangrijk voor jongeren.

  21 september − In de oordeelsvormende raadsvergadering hield Floris Hiddink zijn maidenspeech. Dat wil zeggen dat hij voor het eerst het woord voerde in de gemeenteraad. Hij sprak over de herijkte nota kleinschalig kamperen. Lees verder

 • WERKBEZOEK TWEEDE KAMERLEDEN AAN ZUID OOST DRENTHE

  13 september − Vrijdag 9 september brachten 2 Tweede Kamerleden (Mark Strolenberg en Hawre Rahini) van de VVD een werkbezoek aan Zuid Oost Drenthe. Strolenberg heeft oa de regiodeal in portefeuille en Rahini onder andere het MKB. Lees verder

 • Nieuw fietspad Eeserstraat-Westdorperbrug.

  18 juli − Een meevaller voor de gemeente Borger-Odoorn wordt geïnvesteerd in een nieuw fietspad. Nieuw is misschien niet het goede woord, er ligt op dit moment een schelpenpad. Hier wil de gemeente nu een betonnen fietspad aanleggen van 2,5 meter breed. Lees verder

 • Raad kiest voor nieuwe sporthal De Koel.

  15 juli − In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces nam de gemeenteraad een nieuwe stap richting een nieuwe sporthal in Borger. Ze gaven het college de opdracht 2 scenario’s verder uit te werken en het Esdalcollege opdracht te geven een gymzaal te bouwen. Lees verder

 • Maidenspeech Dirk Ringers.

  01 juli − Je eerste keer dat je spreekt in de gemeenteraad noemt men je maidenspeech. Afgelopen donderdag was het zover voor Dirk Ringers. Als plaatsvervangend raadslid mocht hij aanschuiven in de oordeelsvormende raadsvergadering en zijn maidenspeech houden. Zijn eerste onderwerp was meteen een pittige, de hogere kosten voor het nieuw te bouwen Esdalcollege. Lees verder