De website van de VVD in de gemeente Borger- Odoorn.

 • VVD WIL GEEN VERBOD OP VUURWERK EN CARBIDSCHIETEN

  15 februari − De VVD-afdelingen van Emmen, Borger-Odoorn en Aa & Hunze hebben zich gezamenlijk uitgesproken tegen een algeheel verbod op vuurwerk. Daarnaast zijn zij felle tegenstanders van een mogelijk verbod op carbidschieten. Volgens de VVD is carbidschieten een prachtige traditie. Die nota bene door de UNESCO is benoemd tot Beschermd Cultureel Erfgoed. Carbidschieten is te veel geworteld in de Drentse Cultuur. De VVD roept op om die traditie toch vooral in stand te houden. Lees verder

 • VVD ONDERSTEUNT DORPSBUDGETTEN

  © google streetview

  09 februari − De VVD-fractie kan zich helemaal vinden in de nieuwe Verordening Dorpsbudgetten. Fractielid Arne Joling: “Daarmee krijgen de dorpsgemeenschappen een grotere eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. En dat is goed. Want sommige dingen moet je niet centraal willen regelen. Dat kunnen de dorpsgemeenschappen heel goed zelf. Op die manier houden we de dorpen veerkrachtig en leefbaar. De Gemeente zal zich moeten schikken in een faciliterende en ondersteunende rol.” Lees verder

 • VVD ACHTER BESTEMMINGSPLAN LAND VAN BARTJE

  22 januari − Eindelijk. Het Bestemmingplan voor het Land van Bartje is erdoor. Er wordt al bijna 9 (!) jaar over gesteggeld. Maar inmiddels is – politiek gesproken althans – de kogel door de kerk. De Gemeenteraad is voor het overgrote deel ‘om’. Ook omdat in de tussentijd veel wensen van omwonenden een plek hebben gekregen in de nieuwe plannen. De aanvraag voor de bouwvergunning kan de deur uit. Al heeft een aantal bezwaarmakers aangegeven te willen doorvechten tot aan de Raad van State. Lees verder

 • WERKBEZOEK AAN SCHAATSSHOP DRENTHE

  26 december − Vorige week ging de VVD-fractie op werkbezoek bij Schaatsshop Drenthe in Drouwen. Dat is de unieke, kleinschalige schaatsshop-met-werkplaats-en-winkel die Gert Jan van der Scheer heeft opgezet in zijn garage. Met veel succes, want vanuit de wijde omtrek weten liefhebbers de winkel te vinden. Mede daardoor kan Gert Jan er z’n eigen dames-schaatsploeg op na houden. Volgend jaar komt er zelfs nog een dames-schaatsploeg bij. Lees verder

 • VVD OMARMT ONDERNEMERS-INITIATIEF

  14 december − De VVD heeft uiterst positief gereageerd op het opmerkelijke initiatief van Borger centrum-ondernemers voor een Bedrijven Investerings Zone (BIZ). VVD-fractielid Arne Joling: “Mooie vorm van samenwerking tussen de Gemeente en Ondernemers. Daarnaast is dit een hele slimme manier om in Borger extra dingen mogelijk te maken. Zo’n initiatief van en voor ondernemers verdient onze krachtige steun en medewerking.” Lees verder

 • VVD WIL MEER DUIDELIJKHEID OVER PFAS

  15 november − Na zich hard te hebben gemaakt voor de stikstof-problematiek wil de VVD van het College meer duidelijkheid omtrent de gevolgen van PFAS (licht verontreinigde grond) voor inwoners van Borger-Odoorn. Maar, vooral ook voor de ondernemers. VVD-fractielid Arne Joling: “We willen weten wat de gevolgen zijn voor het bedrijfsleven. Vele lokale bedrijven dreigen hierdoor klem komen te zitten.” Lees verder

 • VVD MET TEGENZIN AKKOORD MET OZB-VERHOGING

  12 november − Met frisse tegenzin is de VVD alsnog akkoord gegaan met een verhoging van de OZB van 3,25% extra. Fractievoorzitter Erik Huizing: “Normaal gesproken gruwelt de VVD van belasting¬verhogingen en lasten voor burgers. Maar ik vrees dat we er niet aan ontkomen. Vooral omdat we door het Rijk in de steek worden gelaten. Daarover zijn we nog steeds in overleg met Den Haag. Al maak ik me daarover weinig illusies……” Lees verder

 • WERKBEZOEK BIJ TOP-ISOLATIEBEDRIJF

  24 oktober − Op dinsdag 22 oktober jl. ging de VVD-fractie op werkbezoek bij Van den Berg Isolatie in Borger. Niet geheel zonder reden: In nauwelijks 10 jaar tijd is het bedrijf uitgegroeid tot een van de grootste isolatie-bedrijven van ons land. Op dit moment wordt ruim 10% van alle nieuwbouwhuizen in ons land door hen geïsoleerd. Deden ze een paar jaar geleden nog 3 dagen over het isoleren van een nieuwbouwhuis, nu doen ze dit in 4 uur. Daarnaast is na-isolatie van bestaande woningen een belangrijke activiteit. Lees verder

 • VVD: VERKEERSPLAN MOET VEILIG EN BETAALBAAR ZIJN

  15 oktober − Borger-Odoorn maakt zich op om de nodige knopen door te hakken over het nieuwe Gemeentelijke Verkeer & Vervoer Plan (GVVP). Een Plan waar jaren aan overleg, inspraak en discussie vooraf is gegaan. Maar inmiddels moeten de wensen - onder aanvoering van VVD-wethouder Nynke Houwing - worden omgezet in beleid. De VVD wil daarbij 2 zaken goed in de gaten houden: de plannen moeten vooral veilig en betaalbaar blijven. Lees verder

 • VVD STUURT ‘BRIEF-OP-POTEN’ NAAR DEN HAAG

  11 oktober − VVD-fractievoorzitter Erik Huizing heeft een brief-op-poten verstuurd naar zijn collega-VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff. Met een inhoud die er niet om liegt. Erik Huizing: “Ik verwijt de VVD teveel een Randstad-partij te worden. Ze hebben geen flauw benul wat er zich hier in de regio allemaal afspeelt. Want zowel de agrarische gebieden als de natuurgebieden liggen allemaal een heel eind bij Den Haag vandaan. We moeten oppassen dat ‘Den Haag’ de buitengebieden niet massaal laat vallen.” Lees verder

 • VVD: MAAK VAN ‘DE STEE’ EEN STICHTING

  08 september − De VVD is sterk voorstander van een dorpshuis-functie in elk dorp. En is dus ook zeer verguld met de komst van de dorpshuis-functie in de benedenverdieping van het voormalige Hotel de Stee. “Maar organiseer het dan wel gelijk goed,” adviseert VVD-steunfractielid Albertus Steenbergen, “maak van de organisatie een stichting. Dan heb je het organisatorisch gelijk beter voor elkaar.” Lees verder

 • MAMMOET TERUG OP HET BUINERVELD

  20 juli − VVD-wethouder Nynke Houwing is maar wat trots op de komst van het theaterspektakel Mammoet naar het Buinerveld. Nynke Houwing: “We verwachten toch meer dan 20.000 bezoekers in anderhalve maand tijd. Dat is niet alleen goed voor het toerisme, het is ook goed voor de economie van Borger-Odoorn. Tal van ondernemers hebben erop aangehaakt.” Lees verder

 • TEGEN DOORBEREKENING PRINCIPEVERZOEK

  02 juli − De VVD is tegen het voorstel van het College om de kosten van Principeverzoeken (ook wel beginselaanvraag of conceptaanvraag > eerste afspraak tussen bouwaanvrager en ambtenaar) door te berekenen aan de aanvrager. Volgens Fractievoorzitter Erik Huizing mag dit niet leiden tot minder initiatieven vanuit inwoners en ondernemers. De VVD heeft daarover - samen met D66, CDA en Gemeentebelangen - een motie ingediend. Lees verder

 • SCHOORVOETEND AKKOORD MET TOERISTENBELASTING

  30 juni − De VVD heeft weliswaar ingestemd met de voorgestelde verhoging van de toeristenbelasting, maar is daar niet echt gelukkig mee. Fractievoorzitter Erik Huizing: “Wij hebben ons altijd sterk gemaakt voor een gedifferentieerde vorm van toeristenbelasting. Waarbij simpele vormen van overnachting (camping) goedkoper zouden zijn dan luxere vormen van overnachting (bijvoorbeeld hotel). We moeten de toerist als gast beschouwen, niet als melkkoe.” Lees verder

 • VVD WIL MEER WONINGEN

  28 juni − Tijdens de behandeling van de Kadernota heeft de VVD - samen met D66 en Gemeentebelangen - een motie ingediend om meer woningen te bouwen in de Gemeente. Fractievoorzitter Erik Huizing: De krimp in Borger-Odoorn lijkt tot staan te zijn gebracht. Het aantal huishoudens is stijgende en er is dringend behoefte aan meer woningen. Wij willen dat de Gemeente beter gaat inspelen op de toenemende vraag naar woningen.” Lees verder

 • SNEL INTERNET IS BASIS VOORZIENING

  23 juni − De VVD is zeer content met de vele aanmeldingen voor snel internet in Borger-Odoorn. Waarbij nu ook de buitengebieden aangesloten gaan worden. Fractievoorzitter Erik Huizing: “Wij vinden eigenlijk, dat glasvezel behoort tot de noodzakelijke basisvoorzieningen. Waar de Overheid zorg voor zou moeten dragen. Maar aan de andere kant zijn wij voor een Overheid op afstand, waarbij betrokkenen zelf het initiatief nemen en hun eigen bonen doppen.” Lees verder

 • VVD BLIJ MET PROVINCIAAL COALITIE-AKKOORD

  22 mei − De VVD Borger-Odoorn is behoorlijk opgetogen over het bereikte Provinciale coalitie-akkoord. Vooral nu blijkt dat VVD-Gedeputeerde Henk Brink terugkeert. Ook nog eens met de portefeuille die hem het beste ligt: o.a. Economie, Recreatie & Toerisme. VVD-wethouder Nynke Houwing: “Henk Brink heeft veel betekend voor de economie van Drenthe. Met name de Vrijetijdseconomie. Het is goed dat dit beleid kan worden voortgezet.” Lees verder

 • REGIODEAL: SAMENWERKEN VOOR STERKE REGIO

  12 mei − De VVD is - uiteraard - blij met de RegioDeal: een investering van ruim 40 miljoen in Zuidoost Drenthe voor de komende 4 jaar. Met de nadruk op Wonen, Werken en Welzijn. Daarvoor moeten de desbetreffende gemeenten wel gaan samenwerken. VVD-fractievoorzitter Erik Huizing: “Het is een heel gunstige deal. Relatief goedkoop doordat je bestaande middelen kunt inzetten. Bestaande budgetten worden hierdoor verviervoudigd.” Lees verder

 • VVD WIL EXTRA GELD VOOR GESCHIEDENIS-CANON

  19 april − Uiteraard wil de VVD geld vrijmaken voor ondersteuning van de Exloër Schaapskudde. Maar dan wel onder voorwaarde, dat een eeuwenoude traditie weer in ere wordt hersteld: de dagelijkse tocht van de kooi naar de heide, dwars door het dorp. Maar, daar mag het cultuurbeleid niet bij stoppen. VVD-Raadslid Janny Hofsteenge: “We willen ook geld vrijmaken voor een geschiedeniscanon. Speciaal voor de basisscholen in onze gemeente. Die canon moet beschikbaar komen voor alle inwoners.” Lees verder

 • VVD WIL ANDERE EN BETERE TOERISTENBELASTING

  03 april − “Recreatieondernemers hebben recht om tijdig te weten hoe hoog de toeristenbelasting wordt. Rond de zomer zou bekend moeten zijn welk tarief voor het komende jaar gaat gelden. Dan kunnen recreatieondernemers daar rekening mee houden.” Aldus Fractiemedewerker Albertus Steenbergen tijdens een werkbezoek aan 25 Graden Noord in Drouwenerveen: “Het (te) laat vaststellen van het tarief brengt onze recreatiebedrijven ieder jaar weer in de problemen.” Lees verder