De website van de VVD in de gemeente Borger- Odoorn.

 • In memoriam: Kees Huysman.

  28 juli − “I wasn’t born to follow” staat boven zijn overlijdensbericht. Lees verder

 • VVD VOORSTANDER VAN JONGERENRAAD

  03 juli − De VVD steunt het initiatiefvoorstel van GB, CDA, GL, D66 en PvdA om opnieuw een Jongerenraad in te stellen. Inclusief de daarbij behorende randvoorwaarden en financiën. VVD-Raadslid Janny Hofsteenge: “We moeten hoognodig meer aandacht schenken aan de jongeren in onze Gemeente. We willen ze meer betrekken bij het beleid dat we voeren. Maar wij willen ook meer input van jongeren om betere beslissingen te kunnen nemen. Zoiets werkt 2 kanten op.” Lees verder

 • VVD WIL ‘VERSNELLINGSAGENDA’ INZETTEN

  02 juli − Hangende de uitkomsten van de Corona-crisis neemt de Gemeenteraad van Borger-Odoorn even geen al te drastische beslissingen. Maar VVD-wethouder Nynke Houwing wil wel kijken of de ‘VersnellingsAgenda’ daar waar nodig kan worden ingezet. Fractievoorzitter Erik Huizing: “Werk dat toch moet gebeuren of waarvan het besluit al is genomen moeten we naar voren trekken. Dan creëren we werk. Bij voorkeur voor lokale ondernemers. Ze kunnen het heel goed gebruiken…” Lees verder

 • VVD TEGEN VERHOGING TOERISTENBELASTING

  30 juni − Tijdens de behandeling van de Kadernota heeft de VVD zich een fervent tegenstander betoond van een verhoging van de toeristenbelasting. Fractievoorzitter Erik Huizing: “De toeristische sector heeft het nu erg moeilijk. Vooral de campings en groepsaccommodaties. Deze laatste groep heeft tot nu toe nauwelijks omzet weten te behalen. Als ze al overleven duurt het nog jaren voordat ze weer wat vet op de botten hebben. Nu de toeristenbelasting verhogen is gewoon een verkeerd signaal naar een sector die ons zoveel te bieden heeft” Lees verder

 • VVD VINDT KLIMAATAFSPRAKEN TE AMBITIEUS

  09 juni − De VVD vindt de afspraken die de Gemeente met de Provincie wil maken in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES) rigoureus en ambitieus. Fractie-assistent en Commissielid Albertus Steenbergen: “Drenthe heeft in de plannenmakerij aangegeven 10% van de landelijke hoeveelheid hernieuwbare energie voor haar rekening te willen nemen. Van die 10% staat de Gemeente Borger-Odoorn inmiddels op het punt om 20% te realiseren. Dat vinden wij voorlopig wel even goed zo.” Lees verder

 • VVD TEGEN PEDANTE TOONTJE VAN RUD

  31 mei − De VVD heeft grote moeite met de toonzetting van een brief die de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) heeft gestuurd aan ondernemers in Borger-Odoorn. De RUD voert milieutaken uit in een gezamenlijke regeling, waaraan de Gemeente Border-Odoorn meebetaalt. VVD-fractievoorzitter Erik Huizing: “Niet alleen was de toonzetting pedant en arrogant, in heel veel gevallen was de strekking ook nog eens onjuist. Wij hebben daar - samen met het CDA - in de Gemeenteraad vragen over gesteld.” Lees verder

 • VVD WIL PEUTERWERK INTEGREREN IN KINDCENTRA

  28 mei − De VVD wil zich sterk maken voor de opzet van Kindcentra. Daarbij wordt de Peuteropvang ondergebracht bij de bestaande Kinderopvang. VVD-raadslid Janny Hofsteenge: “We willen in elk van de 4 leefgebieden minimaal 1 Kindcentrum voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Daarbinnen valt dus ook de Peuteropvang. Die Kindcentra kunnen zo meerdere scholen bedienen.” Lees verder

 • MEER CREATIVITEIT BIJ HUNEBEDCENTRUM

  13 mei − Bij de bespreking van het Reddingsplan voor het Hunebedcentrum heeft de VVD zich sterk gemaakt voor meer creativiteit in de bedrijfsvoering. Nu dat het Centrum - mede vanwege de coronacrisis - in zwaar weer is beland, is de Gemeente bereid om bij te springen. Maar volgens de VVD kan het Hunebedcentrum met wat meer creativiteit ervoor zorgen dat er meer inkomst gegenereerd worden. Lees verder

 • BLOG NYNKE HOUWING: ANDERE TIJDEN?

  27 april − Bob Dylan zong het al in 1964: The Times They Are a Changing. Die tekst van toen heeft nog niets aan kracht ingeboet. Want ook nu leven we in een tijdperk van verandering. Tenminste, als we willen veranderen en sterker uit de Covid 19-crisis willen komen. En zoals Mark Rutte ons voorgaat in deze crisis, zo moeten wij als liberalen nu het debat aangaan over de economie van morgen. Lees verder

 • KRIMP? BOUWEN!!!

  07 april − De gemeente Borger-Odoorn is volgens de statistieken een gemeente die langzaam maar zeker qua inwonersaantal zou dalen. Maar tot op heden laten de cijfers een ander beeld zien. Borger-Odoorn krimpt niet, maar groeit in inwonersaantallen. Evenals overal in Nederland is er een groeiende vraag naar woningen. Dat is dan ook de reden dat het College is begonnen het de uitgifte van bouwkavels in de Daalkampen. Lees verder

 • ALV OP 24 MAART AFGELAST

  13 maart − De VVD heeft - in navolging op het klemmend advies van de Overheid - besloten om alle bijeenkomsten tot nader order af te gelasten. Dat betekent dat de voorgenomen Algemene Leden Vergadering van het Netwerk Zuid-Oost Drenthe op 24 maart a.s. niet doorgaat. Op dit moment is nog niet bekend of en wanneer een andere datum wordt geprikt. We zullen u van het vervolg op de hoogte houden. Lees verder

 • VVD WIL GEEN VERBOD OP VUURWERK EN CARBIDSCHIETEN

  15 februari − De VVD-afdelingen van Emmen, Borger-Odoorn en Aa & Hunze hebben zich gezamenlijk uitgesproken tegen een algeheel verbod op vuurwerk. Daarnaast zijn zij felle tegenstanders van een mogelijk verbod op carbidschieten. Volgens de VVD is carbidschieten een prachtige traditie. Die nota bene door de UNESCO is benoemd tot Beschermd Cultureel Erfgoed. Carbidschieten is te veel geworteld in de Drentse Cultuur. De VVD roept op om die traditie toch vooral in stand te houden. Lees verder

 • VVD ONDERSTEUNT DORPSBUDGETTEN

  © google streetview

  09 februari − De VVD-fractie kan zich helemaal vinden in de nieuwe Verordening Dorpsbudgetten. Fractielid Arne Joling: “Daarmee krijgen de dorpsgemeenschappen een grotere eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. En dat is goed. Want sommige dingen moet je niet centraal willen regelen. Dat kunnen de dorpsgemeenschappen heel goed zelf. Op die manier houden we de dorpen veerkrachtig en leefbaar. De Gemeente zal zich moeten schikken in een faciliterende en ondersteunende rol.” Lees verder

 • VVD ACHTER BESTEMMINGSPLAN LAND VAN BARTJE

  22 januari − Eindelijk. Het Bestemmingplan voor het Land van Bartje is erdoor. Er wordt al bijna 9 (!) jaar over gesteggeld. Maar inmiddels is – politiek gesproken althans – de kogel door de kerk. De Gemeenteraad is voor het overgrote deel ‘om’. Ook omdat in de tussentijd veel wensen van omwonenden een plek hebben gekregen in de nieuwe plannen. De aanvraag voor de bouwvergunning kan de deur uit. Al heeft een aantal bezwaarmakers aangegeven te willen doorvechten tot aan de Raad van State. Lees verder

 • WERKBEZOEK AAN SCHAATSSHOP DRENTHE

  26 december − Vorige week ging de VVD-fractie op werkbezoek bij Schaatsshop Drenthe in Drouwen. Dat is de unieke, kleinschalige schaatsshop-met-werkplaats-en-winkel die Gert Jan van der Scheer heeft opgezet in zijn garage. Met veel succes, want vanuit de wijde omtrek weten liefhebbers de winkel te vinden. Mede daardoor kan Gert Jan er z’n eigen dames-schaatsploeg op na houden. Volgend jaar komt er zelfs nog een dames-schaatsploeg bij. Lees verder

 • VVD OMARMT ONDERNEMERS-INITIATIEF

  14 december − De VVD heeft uiterst positief gereageerd op het opmerkelijke initiatief van Borger centrum-ondernemers voor een Bedrijven Investerings Zone (BIZ). VVD-fractielid Arne Joling: “Mooie vorm van samenwerking tussen de Gemeente en Ondernemers. Daarnaast is dit een hele slimme manier om in Borger extra dingen mogelijk te maken. Zo’n initiatief van en voor ondernemers verdient onze krachtige steun en medewerking.” Lees verder

 • VVD WIL MEER DUIDELIJKHEID OVER PFAS

  15 november − Na zich hard te hebben gemaakt voor de stikstof-problematiek wil de VVD van het College meer duidelijkheid omtrent de gevolgen van PFAS (licht verontreinigde grond) voor inwoners van Borger-Odoorn. Maar, vooral ook voor de ondernemers. VVD-fractielid Arne Joling: “We willen weten wat de gevolgen zijn voor het bedrijfsleven. Vele lokale bedrijven dreigen hierdoor klem komen te zitten.” Lees verder

 • VVD MET TEGENZIN AKKOORD MET OZB-VERHOGING

  12 november − Met frisse tegenzin is de VVD alsnog akkoord gegaan met een verhoging van de OZB van 3,25% extra. Fractievoorzitter Erik Huizing: “Normaal gesproken gruwelt de VVD van belasting¬verhogingen en lasten voor burgers. Maar ik vrees dat we er niet aan ontkomen. Vooral omdat we door het Rijk in de steek worden gelaten. Daarover zijn we nog steeds in overleg met Den Haag. Al maak ik me daarover weinig illusies……” Lees verder

 • WERKBEZOEK BIJ TOP-ISOLATIEBEDRIJF

  24 oktober − Op dinsdag 22 oktober jl. ging de VVD-fractie op werkbezoek bij Van den Berg Isolatie in Borger. Niet geheel zonder reden: In nauwelijks 10 jaar tijd is het bedrijf uitgegroeid tot een van de grootste isolatie-bedrijven van ons land. Op dit moment wordt ruim 10% van alle nieuwbouwhuizen in ons land door hen geïsoleerd. Deden ze een paar jaar geleden nog 3 dagen over het isoleren van een nieuwbouwhuis, nu doen ze dit in 4 uur. Daarnaast is na-isolatie van bestaande woningen een belangrijke activiteit. Lees verder

 • VVD: VERKEERSPLAN MOET VEILIG EN BETAALBAAR ZIJN

  15 oktober − Borger-Odoorn maakt zich op om de nodige knopen door te hakken over het nieuwe Gemeentelijke Verkeer & Vervoer Plan (GVVP). Een Plan waar jaren aan overleg, inspraak en discussie vooraf is gegaan. Maar inmiddels moeten de wensen - onder aanvoering van VVD-wethouder Nynke Houwing - worden omgezet in beleid. De VVD wil daarbij 2 zaken goed in de gaten houden: de plannen moeten vooral veilig en betaalbaar blijven. Lees verder