Nieuws

 • VVD WIL ONDERZOEK NAAR EIGEN BUURTBEDRIJF

  15 februari − Als het aan de VVD ligt, wordt er zo snel mogelijk onderzocht of er in de Gemeente Borger-Odoorn plaats is voor een eigen, zelfstandig Buurtbedrijf. Het huidige Buurtbedrijf werkt nu nog onder de vleugels van Buurtsupport Emmen. Tijdens een werkbezoek aan 2 Buurtbedrijven maakte VVD-voorman Erik Huizing er geen geheim van: “Hier wordt fantastisch werk gedaan. Een zelfstandig Buurtbedrijf in Borger-Odoorn kan wellicht op eigen benen staan.” Lees verder

 • VVD STEUNT PRIVATISERING TENNISCOMPLEX

  10 februari − De VVD is het volledig eens met de voorgenomen privatisering van het Tenniscomplex in Valthermond. Inclusief de eenmalige bijdrage in de renovatie van het Clubhuis. VVD-raadslid Arne Joling: “Beheer en onderhoud van een dergelijk complex moet je niet overlaten aan de Gemeente. Dat kunnen de leden zelf vaak beter, sneller en goedkoper. Dus privatisering is voor alle partijen beter.” Lees verder

 • VVD WIL MEER GELD VOOR LOKALE ECONOMIE

  04 december − Bij de behandeling van de Begroting voor 2019 heeft de VVD zich sterk gemaakt voor meer geld voor economische ontwikkeling. Fractievoorzitter Erik Huizing: “Nu gaat maar 1 % van onze begroting naar onze lokale economie. Terwijl juist onze economie veel meer oplevert dan het kost. Het is een investering in een gezonde toekomst voor Borger-Odoorn. Hoe meer we erin stoppen, hoe meer we eraan overhouden. We moeten bereid zijn te investeren…” Lees verder

 • VVD ZIET DE ZONZIJDE

  14 oktober − De Raad is akkoord gegaan met de aanleg van zonneparken in Buinerveen, Exloo, Buinen en Westdorp. Daarmee is er een volgende, belangrijke stap gezet in Plan Zonneoogst. Fractievoorzitter Erik Huizing daarover: “Zonneoogst is opgesteld samen met de inwoners. Nu komt er ruimte voor twee grotere en tien kleinere zonneparken. We kunnen nu concreet aan de slag. Daarmee zetten we een belangrijke stap in de richting van duurzame energieopwekking.” Lees verder

 • DUURZAAMHEIDSLENING: WEGENS SUCCES GEPROLONGEERD

  28 september − In 2016 was het de VVD die aandrong op uitbreiding van de Duurzaamheidslening voor particulieren. Het succes daarvan was zo groot, dat er al snel een hele wachtlijst ontstond. Inmiddels is het nieuwe College van plan een nieuw contingent van dit soort leningen beschikbaar te stellen. Daarmee zouden de wachtlijsten in 1 klap weggewerkt kunnen worden. Lees verder

 • Algemene Leden Vergadering op 26 september

  13 september − Het Bestuur van de VVD Zuidoost Drenthe - de Gemeenten Emmen en Borger-Odoorn - nodigt u hierbij uit voor de ALV op woensdag 26 september a.s. De ALV wordt gehouden in Hotel Restaurant de Eeserhof in Ees. De vergadering begint om 20.00, maar vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. Lees verder

 • VVD wil zekerheid over de zwembaden

  11 september − De VVD is blij met de voorgenomen verzelfstandiging van de 3 buitenzwembaden in Borger-Odoorn. Niet alleen omdat daarmee een belangrijke sport- en recreatievoorziening gehandhaafd blijft, maar ook het zwemonderwijs aan de jeugd is veiliggesteld. De VVD is vooral blij dat de Gemeente de exploitatie niet op zich neemt. Raadslid Janny Hofsteenge: “Daar is de Gemeente niet goed in. Het wordt al snel te duur. Laat het over aan de markt en aan vrijwilligers.” Lees verder

 • “…ze kunnen de boom in…”

  23 juli − Wat de VVD betreft kunnen de deelnemers aan de nieuwe serie uitzendingen van Boomhut XXL los. Want ook camping Drouwenerzand in Drouwen staat op de lijst van deelnemers. Fractievoorzitter Erik Huizing: “Uit ervaring is gebleken, dat die uitzendingen een enorme impuls geven aan de naamsbekendheid en het toerisme. Recreatie & Toerisme zijn voor Borger-Odoorn van levensbelang. Dus deze vorm van promotie is uiterst welkom.” Lees verder

 • Henk Brink opent OV-Hub in Borger

  21 juli − Afgelopen week opende VVD-Gedeputeerde Henk Brink het nieuwe Openbaar Vervoersknooppunt langs de N34 in Borger. De nieuwe Hub moet een plek worden waar reizigers met Openbaar Vervoer bij elkaar komen en om verder te reizen. Henk Brink: “Hubs zijn een probaat middel om mensen uit de auto en in het OV te krijgen. Daarvoor moeten we die Hubs voor de reiziger aantrekkelijker maken.” Lees verder

 • VVD onder indruk van Welzijnswerk Andes

  09 juli − Afgelopen vrijdag ging de volledige VVD-fractie op werkbezoek bij Welzijnsstichting Andes. En raakte daar zwaar onder de indruk van hun activiteiten en werkwijze. Fractievoorzitter Erik Huizing: “Mensen worden bij Andes in hun waarde gelaten. Er wordt heel doelgericht en resultaatgericht gewerkt. Zwakkeren worden niet doodgeknuffeld, maar juist sterk gemaakt. Er wordt een appèl gedaan op hun eigen verantwoordelijkheid. Dat spreekt ons liberalen heel erg aan.” Lees verder

 • VVD: Plan van Aanpak Werkgelegenheid

  01 juli − Tijdens de behandeling van de Kadernota heeft de VVD het College opgeroepen met een Werkgelegenheidsplan te komen. Volgens de VVD draait de economie beter dan ooit en daalt de werkeloosheid. Maar nog steeds zijn er mensen die daar niet van profiteren. Fractievoorzitter Erik Huizing: “Er lijkt sprake van een onbalans tussen vraag en aanbod. De VVD wil, dat dat iedereen meedoet en niemand wordt afgeschreven.” Lees verder

 • VVD wil bevriezing OZB

  29 juni − Tijdens de Raadsvergadering van 28 juni heeft VVD-Fractievoorzitter Erik Huizing een motie ingediend, waarin wordt gevraagd om een bevriezing van de OZB. Erik Huizing: “Borger-Odoorn behoort tot de gemeentes met de hoogste OZB-lasten in Drenthe. Dat is volgens mij nergens voor nodig. Ik heb het College gevraagd aan te geven of de komende 3 jaar de OZB-stijging terug gebracht kan worden naar nul.” Lees verder

 • LEDENUITJE: NIET DRUK, WEL GEZELLIG

  25 juni − Met ruim 20 man/vrouw was het Ledenuitje van de VVD Zuidoost Drenthe niet druk bezocht. Maar daardoor wel erg gezellig. Een uitstekende gelegenheid voor bestuursleden, fractieleden en gewone leden om elkaar beter te leren kennen. Altijd zinvol, nu dat de afdelingen van Emmen en Borger-Odoorn zijn samengevoegd tot Netwerk Zuidoost. En in dat licht bezien was de bijeenkomst een groot succes. Lees verder

 • VVD steunt subsidie Snel Internet

  31 mei − De VVD is groot voorstander van snel internet in de buitengebieden. Immers, niet alleen gezinnen maar vooral ook bedrijven kunnen tegenwoordig niet meer zonder. Vandaar dat de VVD-fractie alle steun heeft gegeven aan de subsidie van € 200.000,- aan de Stichting Breedband Borger-Odoorn (SBBO). Met dat geld kan SBBO daadwerkelijk aan de slag. Voorwaarde is echter wel, dat 65% van de ‘witte’ adressen (in het buitengebied) wil overstappen op glasvezel. Lees verder

 • Nynke Houwing benoemd als wethouder

  24 mei − De benoeming van het nieuwe College van Borger-Odoorn is niet geheel zonder slag of stoot verlopen. De oppositie maakte van de gelegenheid gebruik om fors van repliek te dienen. “Begrijpelijk”, vond Nynke, “We hadden tijdens de formatie de oppositie bij moeten te praten. Die weerstand hadden we beter vooraf kunnen wegnemen. Daar moeten we lering uit trekken.” Lees verder

 • NYNKE HOUWING: WETHOUDER MET KENNIS EN ERVARING

  16 mei − Op dinsdag 22 mei a.s. wordt Nynke Houwing geïnstalleerd als nieuwe VVD-wethouder voor Borger-Odoorn. De VVD krijgt daarmee een krachtdadige, doortastende en zeer ervaren wethouder. Kennis en ervaring die ze weliswaar opdeed in buurgemeente Emmen. Maar, zegt Nynke Houwing: “Ik ken het gebied, ik ken de mensen, ik ken de problematiek en ik ken de uitdagingen. Ik heb er ongelooflijk veel zin in.” Lees verder

 • Extra notitie geeft onvoldoende antwoorden.

  02 mei − In de raadsvergadering van afgelopen donderdag kwam het college met een extra notitie over het verzelfstandigen van de zwembaden. Het overtuigde de raad niet waarna het besluit over de zwembaden niet in stemming werd gebracht. Lees verder

 • Zwembaden in één organisatie.

  18 april − Het college wil de openluchtzwembaden onder brengen in één overheids-BV. Daarmee komt het beheer op afstand te staan. De VVD vindt dit een prima idee zelfs als dit financieel nauwelijks iets oplevert. Wel waarschuwt ze voor te veel optimisme over het inzetten van vrijwilligers. De Zwaoi heeft bewezen dat dit kan maar hun situatie was enkele jaren geleden wezenlijk anders dan die van de Leewal en Buiner Streng nu. Lees verder

 • VVD Drenthe: Meer ruimte voor vakantieparken

  16 april − Tijdens een werkbezoek van de Drentse Staten aan het Land van Bartje in Ees, voelde de Drentse VVD zich krachtig gesteund in haar wens voor meer ruimte voor vakantieparken. Zowel letterlijk als figuurlijk. Woordvoerder Ton Serlie: "Drentse vakantieparken moeten kunnen blijven vernieuwen, blijven ontwikkelen. Ze moeten steeds iets nieuws bieden om toeristen te blijven trekken. Daarvoor hebben ze die ruimte hard nodig." Lees verder

 • VVD Borger-Odoorn komt met kandidaat wethouder

  05 april − Gisteravond besprak de Gemeenteraad van Borger-Odoorn het advies van verkenner Jan Bos. Daarin wordt voorgesteld om de VVD deel te laten nemen aan de onderhandeling voor een nieuw College. Samen met Gemeentebelangen en D66. In dat geval heeft de VVD aan Nynke Houwing uit Nieuw-Weerdinge gevraagd om een eventueel beschikbare wethouders-post in te vullen. Lees verder