De website van de VVD in de gemeente Borger- Odoorn.

 • Nynke Houwing kan aan de slag

  20 februari − “Men moet het ijzer smeden, als het heet is”, aldus raadslid Arne Joling afgelopen donderdag in de gemeenteraad. Aan de orde was het Beleidskader Wonen. Met dit kader kan VVD wethouder Nynke Houwing aan de slag om te gaan bouwen in Borger-Odoorn. Lees verder

 • Bouwen, bouwen, bouwen!

  24 januari − Hij schreeuwde het nog net niet uit maar dit waren de eerste woorden van Arne Joling in de afgelopen raadsvergadering. Hiermee drukte hij zijn enthousiasme uit over de plannen van het college om de volgende fase in de Daalkampen in Borger bouwrijp te maken. Lees verder

 • VVD kiest voor nieuwbouw Esdalcollege.

  19 januari − Het stond al in het coalitieakkoord, het Esdalcollege heeft betere huisvesting nodig. Deze week moet de raad zich hierover uitspreken. Het Esdalcollege is de enige school voor het voortgezet onderwijs in onze gemeente. Lees verder

 • Feiten en fabels in het DvhN.

  11 januari − Vanmorgen werd ik verrast door een artikel in het DvhN over het feit dat onze wethouder Nynke Houwing in een benarde positie zou verkeren. Maar wat schrijft het DvhN nu precies. Onze conclusie na het lezen van dit artikel is een andere. Tijd om de feiten en de fabels eens goed op een rijtje te zetten. Lees verder

 • Keuzes maken doet pijn.

  10 december − “Politiek is kiezen in schaarste” is een citaat van Mark Rutte. Dat deze keuzes pijn doen bleek afgelopen donderdag in de raadsvergadering van Borger-Odoorn. Lees verder

 • Iedereen moet mee kunnen doen

  24 november − Tijdens de bespreking van een evaluatierapport over het sociaal domein riep de VVD op vooral in te zetten op preventie en wederkerigheid. Preventie is een duidelijk beschreven punt in het beleid van Borger-Odoorn maar wederkerigheid is op zijn zachtst gezegd wat vaag. Lees verder

 • VVD Zuidoost Drenthe steekt ondernemers hart onder de riem

  17 november − Vrijdag 20 november is het landelijk “dag van de ondernemer”. De plannen van de VVD om die dag zoveel mogelijk ondernemers te bezoeken kan door de omstandigheden dit jaar niet doorgaan. Daarom kiest het netwerk VVD Zuidoost Drenthe ervoor via een advertentie onze ondernemers een hart onder de riem te steken. Lees verder

 • Online Bakkie Doen ?

  13 november − Online Bakkie Doen ? De VVD Zuidoost Drenthe gaat graag met u in gesprek! Lees verder

 • Bouw in elk dorp.

  05 november − Tijdens de behandeling van de begroting diende de VVD een motie in waarin ze het college opriep haast te maken met het bouwen van woningen. Daarbij moet elk dorp in aanmerking komen voor nieuwbouw. Lees verder

 • VVD Zuid- Oost Drenthe start ledenwervingsactie

  03 november − VVD Zuid- Oost Drenthe is op zoek naar nieuwe leden, die de liberale standpunten van de VVD in onze regio steunen en (waar mogelijk) meehelpen om deze verder uit te dragen. De VVD Zuid- Oost Drenthe is een actief lokaal netwerk binnen de VVD- Drenthe, die bestaat uit de VVD Borger- Odoorn en VVD Emmen. Lees verder

 • Is diftar houdbaar?

  27 oktober − In de raadsvergadering van afgelopen week vroeg de VVD zich hardop af of we nog wel van diftar kunnen spreken bij de collegevoorstellen over ons afval. Diftar is het huidige systeem waarmee de gemeente de afvalkosten doorberekend aan de inwoners. Lees verder

 • Economische groei in Borger-Odoorn

  11 september − Tot grote vreugde van de VVD werden afgelopen raadsvergadering twee bestemmingsplannen gewijzigd die te maken hebben met economische groei. Raadslid Arne Joling: “In deze tijd is het erg fijn om hier vóór te stemmen. Vanuit mijn werk hoor ik in deze tijd veel negatieve verhalen vanuit het bedrijfsleven en dan is het goed ook eens positieve geluiden te horen”. Lees verder

 • In memoriam: Kees Huysman.

  28 juli − “I wasn’t born to follow” staat boven zijn overlijdensbericht. Lees verder

 • VVD VOORSTANDER VAN JONGERENRAAD

  03 juli − De VVD steunt het initiatiefvoorstel van GB, CDA, GL, D66 en PvdA om opnieuw een Jongerenraad in te stellen. Inclusief de daarbij behorende randvoorwaarden en financiën. VVD-Raadslid Janny Hofsteenge: “We moeten hoognodig meer aandacht schenken aan de jongeren in onze Gemeente. We willen ze meer betrekken bij het beleid dat we voeren. Maar wij willen ook meer input van jongeren om betere beslissingen te kunnen nemen. Zoiets werkt 2 kanten op.” Lees verder

 • VVD WIL ‘VERSNELLINGSAGENDA’ INZETTEN

  02 juli − Hangende de uitkomsten van de Corona-crisis neemt de Gemeenteraad van Borger-Odoorn even geen al te drastische beslissingen. Maar VVD-wethouder Nynke Houwing wil wel kijken of de ‘VersnellingsAgenda’ daar waar nodig kan worden ingezet. Fractievoorzitter Erik Huizing: “Werk dat toch moet gebeuren of waarvan het besluit al is genomen moeten we naar voren trekken. Dan creëren we werk. Bij voorkeur voor lokale ondernemers. Ze kunnen het heel goed gebruiken…” Lees verder

 • VVD TEGEN VERHOGING TOERISTENBELASTING

  30 juni − Tijdens de behandeling van de Kadernota heeft de VVD zich een fervent tegenstander betoond van een verhoging van de toeristenbelasting. Fractievoorzitter Erik Huizing: “De toeristische sector heeft het nu erg moeilijk. Vooral de campings en groepsaccommodaties. Deze laatste groep heeft tot nu toe nauwelijks omzet weten te behalen. Als ze al overleven duurt het nog jaren voordat ze weer wat vet op de botten hebben. Nu de toeristenbelasting verhogen is gewoon een verkeerd signaal naar een sector die ons zoveel te bieden heeft” Lees verder

 • VVD VINDT KLIMAATAFSPRAKEN TE AMBITIEUS

  09 juni − De VVD vindt de afspraken die de Gemeente met de Provincie wil maken in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES) rigoureus en ambitieus. Fractie-assistent en Commissielid Albertus Steenbergen: “Drenthe heeft in de plannenmakerij aangegeven 10% van de landelijke hoeveelheid hernieuwbare energie voor haar rekening te willen nemen. Van die 10% staat de Gemeente Borger-Odoorn inmiddels op het punt om 20% te realiseren. Dat vinden wij voorlopig wel even goed zo.” Lees verder

 • VVD TEGEN PEDANTE TOONTJE VAN RUD

  31 mei − De VVD heeft grote moeite met de toonzetting van een brief die de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) heeft gestuurd aan ondernemers in Borger-Odoorn. De RUD voert milieutaken uit in een gezamenlijke regeling, waaraan de Gemeente Border-Odoorn meebetaalt. VVD-fractievoorzitter Erik Huizing: “Niet alleen was de toonzetting pedant en arrogant, in heel veel gevallen was de strekking ook nog eens onjuist. Wij hebben daar - samen met het CDA - in de Gemeenteraad vragen over gesteld.” Lees verder

 • VVD WIL PEUTERWERK INTEGREREN IN KINDCENTRA

  28 mei − De VVD wil zich sterk maken voor de opzet van Kindcentra. Daarbij wordt de Peuteropvang ondergebracht bij de bestaande Kinderopvang. VVD-raadslid Janny Hofsteenge: “We willen in elk van de 4 leefgebieden minimaal 1 Kindcentrum voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Daarbinnen valt dus ook de Peuteropvang. Die Kindcentra kunnen zo meerdere scholen bedienen.” Lees verder

 • MEER CREATIVITEIT BIJ HUNEBEDCENTRUM

  13 mei − Bij de bespreking van het Reddingsplan voor het Hunebedcentrum heeft de VVD zich sterk gemaakt voor meer creativiteit in de bedrijfsvoering. Nu dat het Centrum - mede vanwege de coronacrisis - in zwaar weer is beland, is de Gemeente bereid om bij te springen. Maar volgens de VVD kan het Hunebedcentrum met wat meer creativiteit ervoor zorgen dat er meer inkomst gegenereerd worden. Lees verder