• Verkiezingsprogramma VVD Borger - Odoorn 2018 - 2022.

  Verkiezingsprogramma VVD Borger - Odoorn 2018 - 2022 Stem woensdag 21 maart tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen op de VVD! Lees verder

 • Pleidooi voor Oost-West verbinding.

  © bron: DvhN

  05 januari − Borger-Odoorn heeft in de N34 een goede Noord-Zuid verbinding maar om van oost naar west te komen moet je door dwars door minimaal één van de dorpen. De VVD wil een serieus onderzoek naar een goede Oost-West verbinding. Lees verder

 • Fractie bezoekt sociaal team

  28 december − Vechtscheidingen, schulden, eenzaamheid. Het is maar een greep uit de problemen waar het sociale team mee te maken krijgt. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van zorgtaken en in Borger-Odoorn is er gekozen dit onder te brengen in een Stichting. De VVD-fractie ging naar het sociaal team “De Monden” en vroeg hoe het nu gaat. Lees verder

 • kerstgroet

  20 december Lees verder

 • Zonneoogst

  © bron: gemeente Borger-Odoorn

  05 december − De raad sprak oriënterend over het beleid voor zonneakkers. In relatief korte tijd organiseerde het college inwonersbijeenkomsten om daar ideeën op te halen en schreef een beleidsplan. Het kan dus wel! De VVD juicht deze manier van werken toe. Lees verder

 • Luisteren, Denken, Doen.

  05 december − Afgelopen donderdag heeft de raad de bestemmingsplannen rond de N34 goedgekeurd. Een besluit met een lange historie en veel emoties bij insprekers. Enkele insprekers verweten de raad dat zij niet luisterde naar de inwoners. Een verwijt waar de VVD zich in ieder geval niet in herkent. Lees verder

 • Dertien wordt het geluksgetal voor de VVD in Borger-Odoorn.

  21 november − In een goed bezochte ALV in hotel Bieze in Borger hebben de leden van de lokale VVD-afdeling ingestemd met de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. De huidige fractie gaat in haar geheel door, aangevoerd door huidig fractievoorzitter Erik Huizing. Lees verder

 • Huize Odoorn zet VVD aan het werk.

  21 november − De fractie van de VVD gaat regelmatig op werkbezoek. Het bezoek aan Huize Odoorn zullen ze niet snel vergeten, hier werden ze meteen betrokken bij de activiteiten. Voordat de fractieleden het in de gaten hadden zaten ze fruit te snijden, ondertussen gezellig babbelend met de cliënten en medewerkers. Lees verder

 • Openbaar groen, daar moeten we meer mee doen!

  17 november − De enorme achterstanden in het onderhoud van ons openbaar groen kunnen met extra geld worden ingelopen. Dit was de kern van het raadsvoorstel op 16 november. Lees verder

 • Schone lei?

  13 november − Lest best en een schone lei. Dat waren de typeringen die het college van Borger-Odoorn gaf voor hun laatste begroting. Dat het de laatste is voor de verkiezingen klopt maar of het een schone lei is? Volgens VVD-fractievoorzitter Erik Huizing financiert het college daarvoor teveel structurele wensen met incidenteel geld. Daarmee gooit het college behoorlijk wat over de schutting van het volgend college. Lees verder

 • Leden stellen verkiezingsprogramma en groslijst vast.

  27 oktober − In de algemene ledenvergadering van 18 oktober hebben de leden weer twee belangrijke stappen genomen naar de komende gemeenteraadsverkiezingen. De tekst van het verkiezingsprogramma is vastgesteld en ook de groslijst werd aangenomen. Lees verder

 • Sportzaal Buinen wordt dorpshuis.

  © Richard Broekhuijzen

  23 oktober − De in oprichting zijnde stichting Dorpshuis Buinen wil de sportzaal en ondergrond op sportpark De Woerd in Buinen overnemen van de gemeente en hier een dorpshuis realiseren. Dit zal de sociale leefbaarheid van het dorp ten goede komen, het dorpshuis kan de ontmoetingsplek voor het dorp worden waar, zo blijkt uit de ambities, in de komende jaren allerlei activiteiten mogelijk zullen zijn. Lees verder

 • Geld voor plein Odoorn.

  © Richard Broekhuijzen

  05 juli − Tijdens de algemene beschouwingen waren alle partijen het eens. Het gaat goed met Borger-Odoorn. Alle partijen kwamen met eigen wensen voor de toekomst en vele werden gehonoreerd. Zo werd een motie van VVD/D66 over het plein in Odoorn, medeondertekend door GB, PvdA en CDA, unaniem aangenomen. Het plein waar veel inwoners zich voor hebben ingezet kan nu eindelijk worden afgemaakt. Lees verder

 • VVD wil OZB niet verhogen

  30 juni − Het college stelt voor om in 2018 de OZB te verhogen met 1,75%. De VVD is hier tegen, zij willen helemaal geen verhoging. Tijdens de bespreking van de Kadernota kreeg de VVD hiervoor alleen steun van de CU. Lees verder

 • Slimme truc.

  © Richard Broekhuijzen

  28 juni − Door een beleidskader niet vast te laten stellen maar ter kennisgeving aan te laten nemen past wethouder Trip een slimme truc toe volgens VVD-fractievoorzitter Erik Huizing. Lees verder

 • Zwembaden slurpen geld deel 2.

  © Richard Broekhuijzen

  13 juni − Borger-Odoorn had drie gemeentelijke zwembaden. De Zwaoi in Valthermond was al op afstand gezet en draait nu zelfstandig met een veel kleinere gemeentelijke subsidie. Nu is het tijd dat ook De Leewal en De Buinerstreng zelfstandiger gaan werken. Lees verder

 • Eerste Taart van de Staten voor Jyve Koeriers

  10 juni − VVD-Statenlid Johan Baltes sprak lovende woorden bij de uitreiking van de eerste Taart van de Staten aan Jan Stavast: “Jyve Koeriers is een voorbeeldbedrijf. Juist dit soort bedrijven zijn van vitaal belang voor de Drentse economie: flexibel, hoogwaardig, onderscheidend, degelijk en van hoge kwaliteit. Een trouwe en solide werkgever. Juist in een segment waarin we wel wat werkgelegenheid kunnen gebruiken. Lees verder

 • Kerntakendiscussie voorbij?

  08 juni − Twee jaar beleidsarm werken, één extern bureau met het daarbij behorend prijskaartje en een aantal discussies verder vindt het college het genoeg. De kerntakendiscussie moet nu maar eens zijn afgelopen. Wat de kerntaken van de gemeente zijn? Daarover wordt niet meer gesproken. De conclusie moet zijn dat we het nog niet zo slecht doen als gemeente en dat burgerparticipatie meer kans moet krijgen. Lees verder

 • Erik Huizing lijsttrekker VVD Borger-Odoorn

  17 mei − Afgelopen dinsdag is Erik Huizing uit Buinen unaniem verkozen tot lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Met de keuze voor Huizing kiest Borger-Odoorn voor boerenverstand en een realistische koers. Lees verder

 • Wiet verdeeld leden VVD Borger-Odoorn

  16 mei − Moet medicinale wiet beschikbaar worden voor iedereen en moet dit door zelf telen legaal te maken? Deze vraag stelden GB en PvdA aan de raad van Borger-Odoorn. In het LFO (ledenfractieoverleg) van de VVD ontstond een pittige discussie. Lees verder