Tegen stemmen of toch meegaan met de meerderheid?

Het was een lastige afweging voor de VVD fractie. Stem je voor of tegen een amendement waarin goede dingen staan maar ook iets waar je tegen bent?

Het ging afgelopen donderdag opnieuw over afval. Het college kwam met het voorstel om te kiezen voor scenario 4. In dit scenario krijgen we een container voor PMD (plastic, metaalverpakking en drankkartons), wordt restafval duurder per kilo dan gft maar verandert de ophaalfrequentie niet. Dit was een scenario waar de VVD mee kan leven al wilden ze nu nog geen prijzen in het raadsbesluit.

De coalitiepartijen en CU kwamen echter met een amendement waarin gekozen werd voor scenario 5. Hetzelfde als scenario 4 maar nu verandert de ophaalfrequentie wel. Gft en PMD kan elke twee weken aan de weg en restafval, de grijze container, nog maar 1 keer per 4 weken. Verder staat in dit amendement dat tuinafval gratis kan worden aangeboden bij de gemeentewerf.

In het debat zegde wethouder Buijtelaar nogmaals toe verder te gaan met onderzoek naar de BEST-tas zoals de VVD vroeg. Hij noemde dit een volgende stap. De BEST-tas staat voor de inzameling van Boeken, (kleine) Elektrische apparaten, Speelgoed en Textiel via een stevige tas aan huis.

Ook de tarieven werden uit het besluit gehaald. Met het gratis afleveren van tuinafval heeft de VVD geen probleem. Ook de gevraagde evaluatie zegde de wethouder toe.

Blijft over de frequentie. Uit een bewonersonderzoek blijkt daar geen draagvlak voor maar volgens de coalitiepartijen horen zij veel klachten over stankoverlast en is dit de beste oplossing. Bovendien dwing je mensen nog beter te gaan scheiden waardoor je het doel, maximaal 100 kg restafval per persoon per jaar, sneller haalt.

Voor de VVD fractie een lastig dilemma. Ze hadden de toezeggingen binnen waar ze om vroegen. Ze waren het eens met het amendement op één onderdeel na, de frequentie. Stem je dan tegen een amendement dat met de indieners al een grote meerderheid heeft? En doe je dat dan voor de symboliek? Uiteindelijk koos de fractie er voor om vóór te stemmen met een stemverklaring waarbij ze met name het draagvlak onder de bevolking benadrukten.