De kop is eraf.

Het eerste verkiezingsdebat in onze gemeente werd georganiseerd door Dorpsbelangen Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen (DDBB). Alle acht partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing waren aanwezig in het Meester Hekmanhoes in Drouwen.

In een goed gevulde zaal werd het een leuke avond met veel interactie met het publiek. Alle partijen mochten hun eigen stellingen formuleren. Daarnaast was er een kwis voor de inwoners waarin DDBB-bestuurslid Anton van der Laan vragen stelde over de gemeente en de gemeentepolitiek. 

Het bleek voor veel partijen best lastig om hun standpunt scherp neer te zetten. Drouwenaar en oud-raadslid Lidy Kuiper was gespreksleider en moest de stellingen soms flink aanscherpen. Over elke stelling mochten andere partijen stemmen maar tot slot ook het publiek. 

De onderwerpen voor de stellingen waren bepaald door Dorpsbelangen. Dit waren allemaal onderwerpen uit de dorpsagenda.

Sommige partijen namen de onderwerpen wel erg breed. Bij de N34 denken inwoners van DBB niet aan Emmen-Noord maar aan een mogelijke verdubbeling bij Drouwen. Ook een stelling over buurt-Apps bij het onderwerp wonen werd niet echt begrepen door het publiek. 

VVD-lijsttrekker Erik Huizing mocht bij de stellingen aftrappen over het onderwerp recreatie en toerisme. Zijn stelling dat recreatiebedrijven volop mogen uitbreiden leverde wel enige discussie op. En dat was ook precies de bedoeling. Andere partijen vielen vooral over het woordje volop. 

Huizing: “Natuurlijk zal bijvoorbeeld Drouwenerzand bij uitbreiding ook moeten zorgen voor voldoende parkeerruimte maar dat kun je in een stelling niet kwijt. Voor de VVD is het vooral belangrijk dat we ondernemingen niet op slot zetten.”