Eindelijk geld voor plattelandswegen.

Afgelopen donderdag stemde de raad over de besteding van extra geld voor onze wegen. Tot grote vreugde van de VVD wordt hiermee hun motie uitgevoerd en komt er eindelijk geld vrij voor plattelandswegen. 

Onze wegen hebben veel achterstallig onderhoud. Met het normale budget voor onderhoud loopt deze achterstand op. Daarom heeft de raad eerder al besloten de komende zes jaar 1 miljoen extra te besteden om die achterstanden in te halen.

De normale manier van werken is dat de gemeente de wegen schouwt en des te slechter de weg, des te hoger is de prioriteit om hier iets aan te doen. Maar in deze prioriteitenlijst bestaat een verschil in de soort weg. Doorgaande wegen hebben meer prioriteit dan fiets- en voetpaden en die hebben weer meer prioriteit dan landbouwwegen.

Tot grote ergernis van de VVD betekende dit in de praktijk dat er voor landbouwwegen nooit geld was. Zij stonden altijd onderaan het lijstje en het jaarlijkse budget was al lang op voordat ze aan de beurt kwamen.

Nu heeft het college een andere aanpak voorgesteld. Van de 1 miljoen euro die nu extra naar wegen gaat, gaat er 400.000 naar plattelandswegen. Voor deze wegen komt een eigen prioriteitenlijst.

Voor de VVD is dit een belangrijke doorbraak. De VVD vindt dit niet alleen belangrijk voor de landbouw maar juist voor de hele gemeente. Veel wegen die de gemeente plattelandswegen noemt worden ook gebruikt door fietsers en recreanten. Sommige wegen worden zelfs meer gebruikt door recreanten maar door hun ligging zijn het plattelandswegen.

In het nieuwe voorstel stijgen fiets- en voetpaden ook in prioriteit. Het extra geld zal dus niet alleen naar doorgaande wegen gaan.

De VVD was dan ook voor dit voorstel wat gelukkig unaniem is aangenomen. Het college kan aan de slag met de uitvoering.