Zwembaden in één organisatie.


Het college wil de openluchtzwembaden onder brengen in één overheids-BV. Daarmee komt het beheer op afstand te staan. De VVD vindt dit een prima idee zelfs als dit financieel nauwelijks iets oplevert. Wel waarschuwt ze voor te veel optimisme over het inzetten van vrijwilligers. De Zwaoi heeft bewezen dat dit kan maar hun situatie was enkele jaren geleden wezenlijk anders dan die van de Leewal en Buiner Streng nu.


In Valthermond stond men een paar jaar geleden met de rug tegen de muur. Zelf doen of het zwembad gaat dicht. Op dat moment koos het dorp er voor om het zwembad zelf open te houden. In deze situatie zitten de Leewal (Exloo) en Buiner Streng (Nieuw-Buinen) niet. De raad wil alle zwembaden open houden. Toch gaat men in het bedrijfsplan uit van een grote mate van zelfredzaamheid, dit wordt volgens VVD-raadslid Janny Hofsteenge nog een hele opgave.

Toch is zij niet negatief over het onderbrengen in één BV. In het bedrijfsplan is ruimte voor langjarig onderhoud, iets wat in de gemeentebegroting nooit was opgenomen. De zwembaden waren afhankelijk van de financiële situatie van de gemeente. Nu spreekt de gemeente een vast bedrag af in de gemeentebegroting en de BV kan hiermee reserveren voor onderhoud.

Ander voordeel is dat een BV in aanmerking kan komen voor fondsen en sponsoren. Dit kan niet bij een gemeentelijke instelling. Bovendien is de toekomst van de Zwaoi meer geborgd. Zij hebben de afgelopen jaren voornamelijk gedraaid op vrijwilligers en dit gaat goed. Dit is ook erg goed voor de samenhang in het dorp. Toch zit er aan het werken met vrijwilligers een risico op de lange termijn. In het nieuwe bedrijfsplan kan de Zwaoi kiezen voor het (deels) betalen van deze vrijwilligers. Daarmee kan het makkelijker zijn gemotiveerd te blijven.

Over een duurzaamheidslening is de VVD positief. Ook hierbij is de Zwaoi een goed voorbeeld. Met investeringen kan veel energie bespaard worden. De BV krijgt tien jaar de tijd om de lening terug te betalen. 

Voor de VVD is het wel een voorwaarde dat alle drie baden hun eigen smoel kunnen houden. De wethouder heeft beloofd voor de volgende vergadering met een aanvullende notitie te komen waarin hij veel vragen vanuit de raad verder zal beantwoorden.

Hofsteenge: “Van een aantal fracties vond ik dat ze dit verhaal vooral vanuit wantrouwen bekeken. Wij gaan liever uit van vertrouwen. Natuurlijk moeten de voorwaarden goed zijn. We wachten die notitie dan ook af voordat we een besluit nemen.”