Extra notitie geeft onvoldoende antwoorden.

In de raadsvergadering van afgelopen donderdag kwam het college met een extra notitie over het verzelfstandigen van de zwembaden. Het overtuigde de raad niet waarna het besluit over de zwembaden niet in stemming werd gebracht. 

De VVD ziet grote voordelen bij het onderbrengen van de drie openluchtzwembaden in één organisatie. Het probleem is dat één van de zwembaden, De Zwaoi, een andere positie heeft dan de andere. Noodgedwongen loopt dit zwembad in Valthermond stappen voor op die in Exloo en Nieuw-Buinen. Het mag niet zo zijn dat samen brengen in een overheids-BV nadelig is voor De Zwaoi of zelfs ten koste gaat van De Zwaoi. 

Voor de VVD en de andere partijen in de raad bleven ook na de extra notitie die het college van B&W toestuurde teveel vragen over om nu een besluit te nemen. Het grootste probleem is het ongelijke speelveld tussen de zwembaden onderling. Voor de raad is het zeer de vraag of De Zwaoi nu moet worden meegenomen in de organisatie of dat de andere zwembaden eerst op hetzelfde niveau als De Zwaoi gebracht moeten worden. 

De raad heeft daarom voorgesteld op korte termijn de koppen bij elkaar te steken om zo tot een nieuw voorstel te komen. Dit voorstel moet voor het zomerreces besproken worden in de raad. Het doel is dat de drie zwembaden open blijven, er op 1 januari 2019 één organisatie is waarin in ieder geval De Leewal en Buinerstreng worden ondergebracht en de continuïteit van De Zwaoi moet geborgd zijn.