VVD: Plan van Aanpak Werkgelegenheid

Tijdens de behandeling van de Kadernota heeft de VVD het College opgeroepen met een Werkgelegenheidsplan te komen. Volgens de VVD draait de economie beter dan ooit en daalt de werkeloosheid. Maar nog steeds zijn er mensen die daar niet van profiteren. Fractievoorzitter Erik Huizing: “Er lijkt sprake van een onbalans tussen vraag en aanbod. De VVD wil, dat dat iedereen meedoet en niemand wordt afgeschreven.”

Erik Huizing: “Wij willen dat het College komt met een speciaal Plan van Aanpak. Zodat iedereen mee kan doen op de arbeidsmarkt. En steeds minder mensen gebruik moeten maken van een uitkering. Iedereen heeft recht op werk, betaald werk of vrijwilligerswerk. Daar word je niet alleen economisch en financieel beter van, je wordt er ook sociaal beter van. Alleen moet er soms even wat extra hulp worden geboden.”


Het kan zijn dat hiervoor scholing nodig is. Al dan niet binnen een bedrijf of via leerplekken. “Het College moet daarin creatief zijn, alle mogelijke middelen inzetten en daarbij maatwerk leveren. Zowel voor inwoners als ondernemers. Als je in staat bent om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen, dan ontstaat er een win/win-situatie. In Borger-Odoorn is het Midden- en Klein Bedrijf de banenmotor. Meer dan 30% van de beroepsbevolking vindt werk in recreatie/toerisme en landbouw. Daar moet zo’n Plan op aanhaken.”