“…ze kunnen de boom in…”

Wat de VVD betreft kunnen de deelnemers aan de nieuwe serie uitzendingen van Boomhut XXL los. Want ook camping Drouwenerzand in Drouwen staat op de lijst van deelnemers. Fractievoorzitter Erik Huizing: “Uit ervaring is gebleken, dat die uitzendingen een enorme impuls geven aan de naamsbekendheid en het toerisme. Recreatie & Toerisme zijn voor Borger-Odoorn van levensbelang. Dus deze vorm van promotie is uiterst welkom.”

Dat de Gemeente daarvoor een financiële bijdrage heeft geleverd noemt de VVD verstandig.

Erik Huizing: “Geen enkel bezwaar, een uitstekende investering in de belangrijkste ‘industrietak’ van Borger-Odoorn. In de rest van Nederland heeft Drenthe nog wel eens een stoffig imago. Nou, met dergelijke beeldvorming wordt dat imago flink afgestoft. En ach, dat mag wat kosten.”

 

VVD-wethouder Nynke Houwing deelt die mening: “Het College heeft al ingestemd met deelname. De 3 betrokken Gemeenten, de Provincie, het Recreatieschap en de deelnemende campings doen ieder een duit in het zakje. Dit is een uitstekende manier om Drenthe - en in het bijzonder Borger-Odoorn - onder de aandacht te brengen. Ik ben er zeer content mee.”