VVD wil zekerheid over de zwembaden

De VVD is blij met de voorgenomen verzelfstandiging van de 3 buitenzwembaden in Borger-Odoorn. Niet alleen omdat daarmee een belangrijke sport- en recreatievoorziening gehandhaafd blijft, maar ook het zwemonderwijs aan de jeugd is veiliggesteld. De VVD is vooral blij dat de Gemeente de exploitatie niet op zich neemt. Raadslid Janny Hofsteenge: “Daar is de Gemeente niet goed in. Het wordt al snel te duur. Laat het over aan de markt en aan vrijwilligers.”

Faciliteren

De VVD wil zoveel mogelijk garanties voor de toekomst. Zodat het voor de komende 10 jaar goed wordt geregeld. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor vrijwilligers. Janny Hofsteenge: “Koester onze vrijwilligers. Faciliteer ze, biedt ze alle hulp en ondersteuning. Zij zullen de komende tijd belangrijke taken op zich moeten nemen. Zo’n 10% van alle uren en taken zal in de toekomst door vrijwilligers moeten worden gedaan. Maar zwemonderwijs en toezicht blijft het werk van beroepskrachten.”

 

Duidelijk plan

Janny Hofsteenge: “De rest moet neerkomen op de schouders van vrijwilligers. De VVD wil niet alleen dat er een organisatievorm komt die daarin voorziet, maar ook dat er een ingroei-model komt voor vrijwilligers. Zodat langzamerhand steeds meer taken door vrijwilligers worden overgenomen. Zoals beheer- en organisatietaken. Daardoor kunnen de kosten worden verlaagd en dus het voortbestaan van de zwembaden worden verzekerd. Kortom, er moet een duidelijk plan komen.”

 

Verzelfstandiging

“Een dergelijke aanpak moet zorgen voor een drastische bezuiniging. Daardoor kan de gemeentelijke bijdrage langdurig op € 520.000 wordt vastgesteld. Daarmee kunnen de zwembaden per 1 januari 2019 verder in een extern verzelfstandigde organisatie. Zodat onze inwoners - en niet te vergeten de toeristen - nog jaren van deze baden gebruik kunnen maken. Evenals de vele kinderen die hier al generaties lang jaarlijks zwemles krijgen.”