Algemene Leden Vergadering op 26 september

Het Bestuur van de VVD Zuidoost Drenthe - de Gemeenten Emmen en Borger-Odoorn - nodigt u hierbij uit voor de ALV op woensdag 26 september a.s. De ALV wordt gehouden in Hotel Restaurant de Eeserhof in Ees. De vergadering begint om 20.00, maar vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar.

Het gaat ergens over, bij deze ALV. Allereerst wordt stilgestaan bij de kandidaatstelling voor de komende verkiezingen: in maart volgend jaar vinden zowel verkiezingen voor de Provinciale Staten als de Waterschappen plaats. Ook staat het aftreden van bestuurslid Menno Arkensteijn op de agenda. Daarnaast zal de begroting voor het komende jaar worden gepresenteerd. U bent daarom van harte uitgenodigd.

 

Algemene Leden Vergadering

op woensdag 26 september a.s.

vanaf 19.30 uur, start 20.00 uur

 

Hotel Restaurant Eeserhof

Dorpstraat 2

9536 PD Ees