DUURZAAMHEIDSLENING: WEGENS SUCCES GEPROLONGEERD

In 2016 was het de VVD die aandrong op uitbreiding van de Duurzaamheidslening voor particulieren. Het succes daarvan was zo groot, dat er al snel een hele wachtlijst ontstond. Inmiddels is het nieuwe College van plan een nieuw contingent van dit soort leningen beschikbaar te stellen. Daarmee zouden de wachtlijsten in 1 klap weggewerkt kunnen worden.

Duurzaamheidsleningen zijn zgn. Revolving Funds. Dat wil zeggen dat ze een eenmalige investering vergen, maar dat daarna de uitgeven centen ook weer terugkomen. Om opnieuw geïnvesteerd te kunnen worden. De VVD heeft erg aangedrongen op een uitbreiding van deze succesvolle investering. En ziet hiermee haar inspanningen op dat vlak beloond. Fractievoorzitter Erik Huizing: “Werken aan een duurzame leefomgeving moet een continu proces zijn. De Gemeente dient dat proces pro-actief te faciliteren en te stimuleren.”