VVD ZIET DE ZONZIJDE

De Raad is akkoord gegaan met de aanleg van zonneparken in Buinerveen, Exloo, Buinen en Westdorp. Daarmee is er een volgende, belangrijke stap gezet in Plan Zonneoogst. Fractievoorzitter Erik Huizing daarover: “Zonneoogst is opgesteld samen met de inwoners. Nu komt er ruimte voor twee grotere en tien kleinere zonneparken. We kunnen nu concreet aan de slag. Daarmee zetten we een belangrijke stap in de richting van duurzame energieopwekking.”

De VVD wil voor zonneparken liever geen kostbare landbouwgrond inzetten. Erik Huizing, zelf landbouwer: “Er zijn andere mogelijkheden om de energie-doelstellingen te halen. Zoals de plannen van Hoornstra Infrabouw in Nieuw-Buinen voor een zonnepark op de voormalige vloeivelden van AVEBE. Prima, wat ons betreft. De Zonneoogst-parken zijn voorzien op minder bruikbare percelen. Bovendien wordt ruimte gegeven aan natuurontwikkeling en goede landschappelijke inpassing”

 

Daarnaast ging de Raad akkoord met het plan Daalkampen. Dit initiatief kende een lange aanloop. Al in 2012 waren er plannen voor zonnepanelen in plaats van woningbouw. In 2015 vroeg het College al toestemming om daarmee door te gaan. Nadat de Raad om was, moesten de omwonenden nog door de bocht. Dat leidde tot een langdurig, maar zorgvuldig doorlopen traject.

 

Erik Huizing: “Wij begrijpen dat veranderingen in de omgeving twijfels en vragen oproepen. Maar daarop is adequaat gereageerd in de Zienswijzen Nota. De VVD kan zich goed vinden in de uitkomsten daarvan. We hebben uitgebreid gesproken met voor- en tegenstanders. Maar inmiddels kunnen wij volmondig instemmen met de voorliggende plannen. Laat nu de zon maar schijnen….”