VVD WIL MEER GELD VOOR LOKALE ECONOMIE

Bij de behandeling van de Begroting voor 2019 heeft de VVD zich sterk gemaakt voor meer geld voor economische ontwikkeling. Fractievoorzitter Erik Huizing: “Nu gaat maar 1 % van onze begroting naar onze lokale economie. Terwijl juist onze economie veel meer oplevert dan het kost. Het is een investering in een gezonde toekomst voor Borger-Odoorn. Hoe meer we erin stoppen, hoe meer we eraan overhouden. We moeten bereid zijn te investeren…”

De VVD wil een bloeiend lokaal bedrijfsleven, met daarin Toerisme, Recreatie, Landbouw en Veeteelt als speerpunten. Erik Huizing: “Een bloeiend bedrijfsleven heeft een voortrekkersrol, zorgt voor banen. En hoe meer mensen aan de slag kunnen, hoe liever we dat hebben. Niet alleen omdat het goed is voor de gemeentelijke begroting, maar vooral ook omdat we zoveel mogelijk mensen mee willen laten doen. Het hebben van een baan is belangrijk.”

 

Tegelijkertijd plaatst de VVD daarbij 2 heel belangrijke kanttekeningen: “Mensen die - om wat voor reden dan ook - niet mee kunnen komen, bij wie het niet lukt, willen we extra hulp bieden. We willen vanuit de Gemeente meer nadruk op Participatie. Alsook voor Vrijwilligerswerk. Iedereen moet mee kunnen doen in de maatschappij. De Sociale Teams die daarmee bezig zijn, doen fantastisch werk. Die zouden veel beter ondersteund kunnen worden.”

 

En tegelijk wil de VVD dat de Gemeente meer werk maakt van Duurzaamheid. Erik Huizing ziet investering in het bedrijfsleven en inzet op duurzaamheid prima samengaan. Maar ziet ook, dat de Gemeente daarin te weinig vaart maakt: “Er zijn flink wat mogelijkheden gekomen, met name voor zonne-energie. Laat de Gemeente vooral een voorbeeld vormen. Verduurzaming van het Gemeentehuis en de Gemeentewerf zijn daarbij uitstekende voorbeelden.”