VVD WIL EXTRA GELD VOOR GESCHIEDENIS-CANON

Uiteraard wil de VVD geld vrijmaken voor ondersteuning van de Exloër Schaapskudde. Maar dan wel onder voorwaarde, dat een eeuwenoude traditie weer in ere wordt hersteld: de dagelijkse tocht van de kooi naar de heide, dwars door het dorp. Maar, daar mag het cultuurbeleid niet bij stoppen. VVD-Raadslid Janny Hofsteenge: “We willen ook geld vrijmaken voor een geschiedeniscanon. Speciaal voor de basisscholen in onze gemeente. Die canon moet beschikbaar komen voor alle inwoners.”

Deze hele discussie kwam aan bod bij de bespreking van de jaarlijkse Cultuurnota. Daarin werd duidelijk dat Borger-Odoorn een rijke cultuurbeleving kent. En dat de inwoners doorgaans actief participeren in hun cultuurbeleving. Daarom is de VVD ook zo content met de aanstelling van de Cultuurcoach. Janny Hofsteenge: “Het cultuurbeleid kent vele kanten en wordt breed opgepakt. Daarbij fungeert de Cultuurcoach als een aanjager van initiatieven.”

 

“Het mooie daarvan is, dat krachten vanuit de samenleving optimaal benut en gebundeld worden. Ongeacht of die afkomstig zijn van particulieren, stichtingen en/of de gemeente. Dat maakt dat er op cultuurgebied veel gebeurt in Borger-Odoorn. En dat de verschillende cultuurvormen ook breed worden ingezet.”