REGIODEAL: SAMENWERKEN VOOR STERKE REGIO

De VVD is - uiteraard - blij met de RegioDeal: een investering van ruim 40 miljoen in Zuidoost Drenthe voor de komende 4 jaar. Met de nadruk op Wonen, Werken en Welzijn. Daarvoor moeten de desbetreffende gemeenten wel gaan samenwerken. VVD-fractievoorzitter Erik Huizing: “Het is een heel gunstige deal. Relatief goedkoop doordat je bestaande middelen kunt inzetten. Bestaande budgetten worden hierdoor verviervoudigd.”

Volgens Erik Huizing moeten de gemeenten nu vooral ondernemerschap tonen. Evenals de bereidheid tot verregaande samenwerking. Wat hem betreft mogen de handen uit de mouwen: “Laten we voorrang geven aan werkgelegenheid. Laten we vooral (nieuwe) banen creëren. Dan komt het met de andere pijlers - Wonen en Welzijn - ook wel goed. In Borger-Odoorn hebben we een toeristenindustrie die een flinke investering goed kan gebruiken.”

 

Desgevraagd weet VVD-wethouder Nynke Houwing wel een paar voorbeeld-projecten op te noemen: “Als we de bestaande woningvoorraad verduurzamen, slaan we meerdere vliegen in 1 klap. Dan creëren we werkgelegenheid, besparen we energie en vermeerderen we de waarde van onze woningen. Maar ook de start van en HBO-V-opleiding in de regio zou uiterst zinvol zijn. En het bedrijfsleven in Borger-Odoorn kan nu in aanmerking komen voor de Bedrijvenregeling Dutch Techzone.”

 

Wat Erik Huizing betreft kan er gelijk begonnen worden met het beter afstemmen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Erik Huizing: “Deze RegioDeal kan ook het antwoord zijn op mogelijke krimp. Wanneer vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar worden afgestemd, kunnen we de jeugd voor de Regio behouden. Betere samenwerking tussen onderwijs en bedrijven kan hieraan bijdragen.”