VVD WIL MEER WONINGEN

Tijdens de behandeling van de Kadernota heeft de VVD - samen met D66 en Gemeentebelangen - een motie ingediend om meer woningen te bouwen in de Gemeente. Fractievoorzitter Erik Huizing: De krimp in Borger-Odoorn lijkt tot staan te zijn gebracht. Het aantal huishoudens is stijgende en er is dringend behoefte aan meer woningen. Wij willen dat de Gemeente beter gaat inspelen op de toenemende vraag naar woningen.”

Dat mogen wat de VVD betreft ook alternatieve woonvormen zijn. Graag zelfs, volgens Erik Huizing: “We hebben het College verzocht daar flexibel mee om te springen. Laten we proberen om per dorp maatwerk te leveren. Er is sterke behoefte aan uiteenlopende woonvormen. Niet alleen voor onze eigen inwoners, maar vooral ook voor mensen van buiten de Gemeente die werken in de regio.”

 

De VVD wil extra aandacht voor bijzondere groepen zoals starters, senioren, eenpersoonshuishoudens en/of eenouderhuishoudens. Erik Huizing: “De huidige woningmarkt vraagt om flexibiliteit. Laten we ons daar sterk voor maken. Borger-Odoorn is altijd al een aantrekkelijke gemeente geweest om in te wonen. Dat moet zo blijven.”