SCHOORVOETEND AKKOORD MET TOERISTENBELASTING

De VVD heeft weliswaar ingestemd met de voorgestelde verhoging van de toeristenbelasting, maar is daar niet echt gelukkig mee. Fractievoorzitter Erik Huizing: “Wij hebben ons altijd sterk gemaakt voor een gedifferentieerde vorm van toeristenbelasting. Waarbij simpele vormen van overnachting (camping) goedkoper zouden zijn dan luxere vormen van overnachting (bijvoorbeeld hotel). We moeten de toerist als gast beschouwen, niet als melkkoe.”

Het Recreatieschap had toegezegd met een gedifferentieerd voorstel te komen. Maar was daar niet op tijd mee klaar. Erik Huizing: “Vandaar dat wij uiteindelijk maar akkoord zijn gegaan met het voorstel dat er nu ligt. Met frisse tegenzin. De voorgestelde verhoging van 5 cent is weliswaar niet veel, maar voor de VVD toch onwenselijk. Dit najaar zal het Recreatieschap wel met de nodige aanbevelingen komen. Dat gaan wij met belangstelling afwachten.”