TEGEN DOORBEREKENING PRINCIPEVERZOEK

De VVD is tegen het voorstel van het College om de kosten van Principeverzoeken (ook wel beginselaanvraag of conceptaanvraag > eerste afspraak tussen bouwaanvrager en ambtenaar) door te berekenen aan de aanvrager. Volgens Fractievoorzitter Erik Huizing mag dit niet leiden tot minder initiatieven vanuit inwoners en ondernemers. De VVD heeft daarover - samen met D66, CDA en Gemeentebelangen - een motie ingediend.

Erik Huizing: “We willen initiatieven vanuit de bevolking juist aanmoedigen, niet afstraffen met een factuur. En we willen ook niet, dat de dienstverlening vanuit de Gemeente erop achteruit gaat. Wat is er op tegen om de kosten van een Principeverzoek naderhand te verrekenen bij het verlenen van de Omgevingsvergunning? Daarmee stimuleer je het nemen van initiatieven. En dat is wat we graag willen.”

 

Een aanvraag van een Omgevingsvergunning wordt vaak vooraf gegaan door de aanvraag van een Principeverzoek. Uit hoofde van kostenbeheersing wilde het College de aanvraag van zo’n ‘Proefballon’ doorberekenen. Maar zo’n stap ging de VVD veel te ver. Met de motie deed de VVD een voorstel om daarin een middenweg te kiezen.