VVD: MAAK VAN ‘DE STEE’ EEN STICHTING

De VVD is sterk voorstander van een dorpshuis-functie in elk dorp. En is dus ook zeer verguld met de komst van de dorpshuis-functie in de benedenverdieping van het voormalige Hotel de Stee. “Maar organiseer het dan wel gelijk goed,” adviseert VVD-steunfractielid Albertus Steenbergen, “maak van de organisatie een stichting. Dan heb je het organisatorisch gelijk beter voor elkaar.”

Volgens de VVD speelt de dorpshuis-functie een cruciale rol in de leefbaarheid van de verschillende dorpen. Albertus Steenbergen: “Wat ons betreft hoeft er dus niet overal een fysiek dorpshuis te staan. Als de functie maar geboden wordt. En dat kan heel prima - zoals nu bij ‘de Stee’ in Odoorn wordt uitgewerkt - in een bestaande voorziening.’

 

Met de ‘dorpshuis-functie’ wordt bedoeld, dat elk dorp aan inwoners en verenigingen de mogelijkheid biedt om elkaar te ontmoeten. Albertus: “Daarvoor is het lang niet altijd nodig om een eigen gebouw te hebben. Als de voorzieningen maar in orde zijn.

Daarmee onderschrijft de VVD de Notie Kern & Kader die door de gemeente wordt gehanteerd. Daarin staat o.a. vermeld op hoeveel m2 een dorp ‘recht’ heeft, op basis van het inwoneraantal. Per m2 is er dan een subsidiebedrag.”