VVD: VERKEERSPLAN MOET VEILIG EN BETAALBAAR ZIJN

Borger-Odoorn maakt zich op om de nodige knopen door te hakken over het nieuwe Gemeentelijke Verkeer & Vervoer Plan (GVVP). Een Plan waar jaren aan overleg, inspraak en discussie vooraf is gegaan. Maar inmiddels moeten de wensen - onder aanvoering van VVD-wethouder Nynke Houwing - worden omgezet in beleid. De VVD wil daarbij 2 zaken goed in de gaten houden: de plannen moeten vooral veilig en betaalbaar blijven.

VVD-raadslid Arne Joling: “Het is van groot belang wat de inwoners van onze Gemeente ervan vinden. Die hebben we dan ook uitgebreid bij de plannenmakerij betrokken. We zullen niet ieders wensen kunnen honoreren. Maar we kunnen rekenen op voldoende draagvlak. Uiteindelijk willen we proberen om zoveel mogelijk (auto)verkeer uit de dorpen te weren.”

 

“Maar”, vervolgt Arne, “fietsen en wandelen worden zoveel mogelijk gestimuleerd. Immers, Drenthe is de Nationale Fietsprovincie. En daarop maakt Borger-Odoorn geen uitzondering. Voor auto’s gaan we de maximumsnelheid zoveel mogelijk terugbrengen tot 30 km per uur. Dat komt de leefbaarheid in de kleine kernen ten goede.”

Zet cookies aan om de video te tonen.