VVD MET TEGENZIN AKKOORD MET OZB-VERHOGING

Met frisse tegenzin is de VVD alsnog akkoord gegaan met een verhoging van de OZB van 3,25% extra. Fractievoorzitter Erik Huizing: “Normaal gesproken gruwelt de VVD van belasting¬verhogingen en lasten voor burgers. Maar ik vrees dat we er niet aan ontkomen. Vooral omdat we door het Rijk in de steek worden gelaten. Daarover zijn we nog steeds in overleg met Den Haag. Al maak ik me daarover weinig illusies……”

De suggestie van de oppositie - als zou de VVD (en ook het College) geen keuze durven te maken - legt de VVD naast zich neer. “Onzin,” vindt Erik Huizing, “wij zijn juist degene die wel een keuze durven te maken. Zelfs al is het een onsympathieke. De oppositie wil de zaken graag voor zich uitschuiven. Daar doen wij niet aan mee. Nu kunnen we de dorpsbudgetten, waar alle dorpen al druk mee in voorbereiding zijn, per 1 januari invoeren. En ook de gemeentelijke organisatie op orde brengen. Dit is hard nodig nu er zoveel nieuwe taken op ons bordje liggen.”

 

Mede om die reden steunde de VVD het voorstel om te komen tot een speciale Ouderenadviseur. Erik Huizing: “Ouderen vormen een kwetsbare doelgroep. Een doelgroep die ook nog eens groter en groter wordt. Daarbij is het van groot belang om preventief aan de slag te gaan. Want vooral bij ouderen is voorkomen veel beter dan genezen. Zo wordt ook de leefbaarheid binnen onze gemeente verhoogd.”