VVD WIL MEER DUIDELIJKHEID OVER PFAS

Na zich hard te hebben gemaakt voor de stikstof-problematiek wil de VVD van het College meer duidelijkheid omtrent de gevolgen van PFAS (licht verontreinigde grond) voor inwoners van Borger-Odoorn. Maar, vooral ook voor de ondernemers. VVD-fractielid Arne Joling: “We willen weten wat de gevolgen zijn voor het bedrijfsleven. Vele lokale bedrijven dreigen hierdoor klem komen te zitten.”

Arne Joling wil vooral weten wat de rol van de Gemeente hierin kan zijn. Om te voorkomen dat teveel beslissingen hierover door de Provincie worden genomen: “Wij willen weten wat hierin de houding van het College gaat worden. En of het College zich hard gaat maken voor een soepele regeling voor onze bedrijven. Welke rol denkt zij hierin te gaan spelen?”


Inmiddels doen ook geruchten de ronde, als zou er PFAS zijn aangetroffen in strooizout. De VVD wil - voor het te laat is - van het College weten hoe zij hiermee denkt om te gaan. Kortom, de VVD wil actie en duidelijkheid. En daarbij een doortastende houding van het College. Waarbij niet alleen de inwoners, maar vooral ook het bedrijfsleven weten wat ze te wachten staat.