VVD ACHTER BESTEMMINGSPLAN LAND VAN BARTJE

Eindelijk. Het Bestemmingplan voor het Land van Bartje is erdoor. Er wordt al bijna 9 (!) jaar over gesteggeld. Maar inmiddels is – politiek gesproken althans – de kogel door de kerk. De Gemeenteraad is voor het overgrote deel ‘om’. Ook omdat in de tussentijd veel wensen van omwonenden een plek hebben gekregen in de nieuwe plannen. De aanvraag voor de bouwvergunning kan de deur uit. Al heeft een aantal bezwaarmakers aangegeven te willen doorvechten tot aan de Raad van State.

Daar geeft de VVD ze weinig kans. Volgens VVD-fractievoorzitter Erik Huizing zit het Bestemmingplan inmiddels zo gedetailleerd in elkaar, dat de vergunning geen probleem lijkt. Ook voor het argument van ‘verkwanseling van het werelderfgoed’, zoals Leefbaar Borger-Odoorn het noemde, blijkt de VVD niet echt gevoelig. Fractievoorzitter Erik Huizing: “Geopark de Hondsrug is geen reservaat. Sterker nog, ook het Geopark zelf is actief om zich in de markt te zetten.”

 

De VVD wijst in dat kader vooral op de positieve ontwikkeling van de recreatieve sector. Aanpassing van het Land van Bartje betekent een enorme kwaliteitsimpuls. Erik Huizing: “Volgens de meest recente cijfers zorgen Recreatie & Toerisme voor groeiende werkgelegenheid. En da’s goed voor Borger-Odoorn. In 4 jaar tijd is het aantal banen in onze gemeente met maar liefst 11% gestegen. Het leeuwendeel daarvan in de recreatie en het toerisme. Zo’n ontwikkeling moet je koesteren.”