VVD ONDERSTEUNT DORPSBUDGETTEN

De VVD-fractie kan zich helemaal vinden in de nieuwe Verordening Dorpsbudgetten. Fractielid Arne Joling: “Daarmee krijgen de dorpsgemeenschappen een grotere eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. En dat is goed. Want sommige dingen moet je niet centraal willen regelen. Dat kunnen de dorpsgemeenschappen heel goed zelf. Op die manier houden we de dorpen veerkrachtig en leefbaar. De Gemeente zal zich moeten schikken in een faciliterende en ondersteunende rol.”

Dat bij de totstandkoming van de dorpsbudgetten niet alles tot in de puntjes is geregeld, noemt de VVD zelfs positief. Arne Joling: “Je moet de dorpsgemeenschappen ook het vertrouwen durven te geven. De VVD is nu eenmaal niet van de betutteling en de over-regulering. De dorpsgemeenschappen in Borger-Odoorn hebben al lang aangetoond uiterst springlevend en veerkrachtig te zijn. Dat moet je stimuleren, niet doodknuffelen.”


Dat het eerst om een pilotjaar gaat en dat de ontwikkelingen tussentijds geëvalueerd gaan worden doet daar volgens de VVD niets aan af. Arne: “Mochten we in het komende jaar tegen situaties aanlopen die onvoorzien of niet wenselijk zijn, dan kunnen we de verordening altijd nog hierop aanpassen. We wensen de erkende dorpsbelangen veel succes bij het zoeken naar ideeën om hun leefomgeving te verbeteren.”