KRIMP? BOUWEN!!!

De gemeente Borger-Odoorn is volgens de statistieken een gemeente die langzaam maar zeker qua inwonersaantal zou dalen. Maar tot op heden laten de cijfers een ander beeld zien. Borger-Odoorn krimpt niet, maar groeit in inwonersaantallen. Evenals overal in Nederland is er een groeiende vraag naar woningen. Dat is dan ook de reden dat het College is begonnen het de uitgifte van bouwkavels in de Daalkampen.

Daarin is een belangrijk rol weggelegd voor onze VVD-wethouder Nynke Houwing. Zij heeft o.a. ‘Wonen’ in portefeuille. Nynke: “Borger-Odoorn is een prachtige gemeente om in te wonen. Mooie dorpen en natuur om in te vertoeven. Met name in Borger zijn de voorzieningen goed op peil. Er is een gezellig centrum en de bereikbaarheid is prima. Met de Q-liner sta je binnen een halfuurtje op de Grote Markt in Groningen of op de markt in Emmen.”

 

“Ook in de andere dorpen is er een groeiende vraag naar woningen. Ook daar kijken we wat de mogelijkheden zijn. Willen we onze voorzieningen op het platteland behouden en daarmee de leefbaarheid op peil houden dan moeten de dorpen ook geleidelijk weer wat kunnen groeien. We werken nu volop aan een nieuwe Woonvisie, waarin we uitgaan van de kansen en de mogelijkheden die er nu op dit moment zijn. Alternatieve woonvormen, levensloopbestendig en duurzaamheid nemen we daar natuurlijk in mee.”

 

De VVD-fractie is blij met deze ontwikkeling en steunt deze dan ook van harte. Fractievoorzitter Erik Huizing: “We gaan niet zitten toekijken en afwachten, we gaan de krimp te lijf. De verwachting is dat er veel belangstelling is voor deze uitbreidingsfase van de Daalkampen. Het zou mooi zijn als deze mooie woonwijk helemaal vol zou lopen de komende jaren.”