VVD WIL PEUTERWERK INTEGREREN IN KINDCENTRA

De VVD wil zich sterk maken voor de opzet van Kindcentra. Daarbij wordt de Peuteropvang ondergebracht bij de bestaande Kinderopvang. VVD-raadslid Janny Hofsteenge: “We willen in elk van de 4 leefgebieden minimaal 1 Kindcentrum voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Daarbinnen valt dus ook de Peuteropvang. Die Kindcentra kunnen zo meerdere scholen bedienen.”

Janny Hofsteenge: “Niet alle bestaande Kindcentra bieden dat op dit moment ook aan. Dat vindt de VVD ongewenst. Deze Kindcentra zouden hun maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten nemen. De kinderopvang en de basisscholen zijn samen verantwoordelijk voor een goede ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar door kwalitatief goed onderwijs en kinderopvang Het belangrijkste is, dat de kwaliteit voorop staat. Maar ook dat ouders keuzevrijheid hebben voor zowel de opvang als de school. De opvang zou dus niet aan 1 bepaalde school gekoppeld moeten worden.”

 

Janny: “De verschillende schoolbesturen en de markt zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor de inrichting en uitvoering van de Voorschool en Peuteropvang. De Gemeente heeft slechts de verantwoordelijkheid om peuters met taalachterstand een plek te bieden op een Voorschool of Kindcentrum. Daarnaast moet de Gemeente peuteropvang aanbieden aan kinderen van ouders die geen kinderopvangtoeslag krijgen. Dat maakt de hele materie nogal ingewikkeld.”