VVD TEGEN PEDANTE TOONTJE VAN RUD

De VVD heeft grote moeite met de toonzetting van een brief die de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) heeft gestuurd aan ondernemers in Borger-Odoorn. De RUD voert milieutaken uit in een gezamenlijke regeling, waaraan de Gemeente Border-Odoorn meebetaalt. VVD-fractievoorzitter Erik Huizing: “Niet alleen was de toonzetting pedant en arrogant, in heel veel gevallen was de strekking ook nog eens onjuist. Wij hebben daar - samen met het CDA - in de Gemeenteraad vragen over gesteld.”

De aangeschreven bedrijven kregen te horen dat ze niet hadden voldaan aan de Informatieplicht Energiebesparing. En dat uit schattingen was gebleken dat het desbetreffende bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of meer dan 25.000 m3 aardgas had verbruikt. Die aanname was in veel gevallen onjuist. Daarnaast bevatte de brief de sommatie dat er binnen 8 weken gereageerd moest worden, anders zouden maatregelen volgen. Vervolgens bleek de RUD Drenthe niet eens bereikbaar voor vragen of opmerkingen.

 

Erik Huizing: “Het is de toon die de muziek maakt. En zo gaan we hier niet met elkaar om. Als wij meebetalen aan de RUD, dan hebben we ook wat te zeggen over de manier waarop ze denken te moeten optreden. De brief heeft veel onnodige telefoontjes en mailtjes opgeleverd. Die hadden voorkomen kunnen worden door een betere uitleg. Daarnaast willen wij weten waar de RUD haar schattingen op baseert.”