VVD VINDT KLIMAATAFSPRAKEN TE AMBITIEUS

De VVD vindt de afspraken die de Gemeente met de Provincie wil maken in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES) rigoureus en ambitieus. Fractie-assistent en Commissielid Albertus Steenbergen: “Drenthe heeft in de plannenmakerij aangegeven 10% van de landelijke hoeveelheid hernieuwbare energie voor haar rekening te willen nemen. Van die 10% staat de Gemeente Borger-Odoorn inmiddels op het punt om 20% te realiseren. Dat vinden wij voorlopig wel even goed zo.”

De VVD is bepaald niet tegen hernieuwbare energie. In tegendeel. Maar heeft wel grote moeite dat o.a. het landschap daar ernstig door wordt aangetast. Albertus Steenbergen: “Die aantasting gaat ten koste van zowel de Recreatie als de Landbouw. En beiden zijn voor een Gemeente als Borger-Odoorn van levensbelang. Wij hebben daarin al forse stappen in gezet. Dat geeft Borger-Odoorn een voorsprong ten opzichte van andere gemeenten.”

 

Die voorsprong is bepaald niet zonder slag of stoot tot stand gekomen, het heeft flinke beroering teweeg gebracht. Albertus: “En de gevolgen daarvan worden ook steeds zichtbaarder in het landschap. Wij hebben ons portie wel gehad. De hoeveelheid die nu voor Borger-Odoorn in de RES wordt genoemd - 20% van de Drentse ambitie - is voor de VVD meer dan voldoende. Dat mag eventueel zo blijven, maar zeker niet meer worden. Ik vind dat niet uit te leggen aan onze inwoners. Wij hebben ‘m al voldoende voor de kiezen gekregen.”