VVD WIL ‘VERSNELLINGSAGENDA’ INZETTEN

Hangende de uitkomsten van de Corona-crisis neemt de Gemeenteraad van Borger-Odoorn even geen al te drastische beslissingen. Maar VVD-wethouder Nynke Houwing wil wel kijken of de ‘VersnellingsAgenda’ daar waar nodig kan worden ingezet. Fractievoorzitter Erik Huizing: “Werk dat toch moet gebeuren of waarvan het besluit al is genomen moeten we naar voren trekken. Dan creëren we werk. Bij voorkeur voor lokale ondernemers. Ze kunnen het heel goed gebruiken…”

Erik Huizing: “Voor de rest moeten we maar even pas op de plaats maken. Op dit moment loopt de discussie over herverdeling van het Gemeentefonds en dit dreigt voor de plattelandsgemeenten erg nadelig uit te pakken. De lobbylijnen naar onze fractie in Den Haag hebben we al uitgegooid. Als in november de begroting ter sprake komt, hebben we een beter beeld van de impact van de Coronacrisis en de herverdeling van de Gemeentefondsen. Dan maken we de balans op en gaan we kijken hoeveel geld er al dan niet is voor investeringen.