VVD VOORSTANDER VAN JONGERENRAAD

De VVD steunt het initiatiefvoorstel van GB, CDA, GL, D66 en PvdA om opnieuw een Jongerenraad in te stellen. Inclusief de daarbij behorende randvoorwaarden en financiën. VVD-Raadslid Janny Hofsteenge: “We moeten hoognodig meer aandacht schenken aan de jongeren in onze Gemeente. We willen ze meer betrekken bij het beleid dat we voeren. Maar wij willen ook meer input van jongeren om betere beslissingen te kunnen nemen. Zoiets werkt 2 kanten op.”

Twee eerdere pogingen om een Jongerenraad op te zetten waren redelijk succesvol. Maar liepen uiteindelijk stuk op gebrek aan opvolging. In beide gevallen vertrok de voorzitter om ergens anders te gaan studeren. Janny: “Kijk, en dat is precies wat we bedoelen. We moeten ervoor zorgen dat meer jongeren voor onze Gemeente behouden blijven. Dat ze niet allemaal wegtrekken om elders hun toekomst te zoeken.”

 

Een Jongerenraad is een adviesgevend orgaan voor zowel de Gemeenteraad als het College. De Jongerenraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Ze bestaat uit een groep jongeren, die een afspiegeling vormen van Gemeente. De raad bestaat uit maximaal 11 jongeren. Iedere jongere dient ingezetene te zijn van Borger-Odoorn. Maar, deze jongeren mogen geen lid vormen van de Gemeenteraad of het College. Ook mogen ze niet als ambtenaar bij de Gemeente werkzaam zijn. De kosten voor zo’n Raad bedragen iedere jaar € 2675. Los daarvan dient er een eenmalige bijdrage te komen van € 2500 als opstartsubsidie.