Is diftar houdbaar?

In de raadsvergadering  van afgelopen week vroeg de VVD zich hardop af of we nog wel van diftar kunnen spreken bij de collegevoorstellen over ons afval. Diftar is het huidige systeem waarmee de gemeente de afvalkosten doorberekend aan de inwoners. Dit bestaat voor ongeveer de helft uit een vast tarief en voor de andere helft uit een gedifferentieerd tarief, een kiloprijs (voor zowel groen als grijs) en een prijs per leging van de grijze container. 

Het college legde vorige week een voorstel voor met grofweg drie richtingen voor toekomstige ontwikkelingen. De raad (en VVD) koos voor het eerste scenario om te variëren binnen het huidig diftar model.  Fractievoorzitter Erik Huizing waarschuwde wel voor de gevolgen van de denkrichting om groen afval gratis te maken. Huizing: “Gratis is nooit gratis. Als we dit doen blijven er maar twee tarieven over, een (hoog) vast tarief en het (hoge) grijs tarief. In hoeverre kun je dan nog spreken van diftar?”

Voor de VVD is het altijd belangrijk geweest om het vast tarief niet meer dan de helft van het totaal te laten zijn. Huizing: “Op die manier kom je het dichtst bij de stelling dat de vervuiler betaald. Bij een hoog vast tarief laat je dat idee los. ”

In het voorjaar komt het college met een visiestuk over afval. Dan zal de raad moeten bepalen hoe we in de toekomst willen omgaan met ons afval en hoe we onze doelen qua scheiden willen halen. In december zal de raad de nieuwe tarieven voor volgend jaar vaststellen.