Bouw in elk dorp.

Tijdens de behandeling van de begroting diende de VVD een motie in waarin ze het college opriep haast te maken met het bouwen van woningen. Daarbij moet elk dorp in aanmerking komen voor nieuwbouw. 

Raadslid Arne Joling: “In vrijwel elk dorp waar we komen horen we dat er behoefte is aan woningen. We hebben het al vaker gehad over woningen voor starters maar we zien ook een stijgende vraag naar huizen voor alleenstaanden en senioren. Je ziet dat niet alleen jongeren graag in hun eigen dorp blijven wonen maar ook ouderen. Die groep woont nu vaak in een huis wat eigenlijk te groot is, waarvan de indeling onhandig is geworden of de tuin te groot. Er is dus een behoefte aan andere woningen.”

De VVD denkt dat er in elk dorp wel een plek is waar inbreiding mogelijk is. Joling: “Sommige dorpen zijn al erg geholpen als er drie of vier woningen bijkomen. We willen dat het college goed kijkt waar de behoefte ligt in elk dorp.”

Ook wil de VVD dat er creatief naar bestaande bouw gekeken wordt. Vrijkomende agrarische gebouwen zijn soms erg geschikt om er appartementen in te bouwen. Daarmee blijft het karakter van het dorp bestaan terwijl de woonbehoefte kan worden bediend.

Tot slot wil de VVD dat het college gaat nadenken over hoe we onze gemeente breder onder de aandacht kunnen brengen.

“We gaan ervanuit dat thuiswerken een blijvertje is, onze gemeente is daar uitermate geschikt voor. Om onze voorzieningen op peil te houden is het nodig om ook nieuwe inwoners aan te trekken. Voor ons is dit dé kans om van krimp over te springen naar een groeigemeente.”