Iedereen moet mee kunnen doen

Tijdens de bespreking van een evaluatierapport over het sociaal domein riep de VVD op vooral in te zetten op preventie en wederkerigheid. Preventie is een duidelijk beschreven punt in het beleid van Borger-Odoorn maar wederkerigheid is op zijn zachtst gezegd wat vaag. 

Dat is jammer volgens raadslid Janny Hofsteenge. Wederkerigheid wordt door sommige partijen als negatief ervaren terwijl dit voor de VVD juist erg positief is. Hofsteenge: “Sommigen vinden het lastig om iets terug te vragen, vinden dat je mensen die hulp nodig hebben dit onvoorwaardelijk moet geven. Wat zij daarbij vergeten is dat je mensen daarmee wegschrijft als hulpbehoeftig, mensen die verder niets meer kunnen en dat is onzin. Denk eens aan het signaal wat je mensen hiermee geeft. Je drukt mensen in een slachtofferrol waar ze moeilijk weer uit kunnen komen.”

Voor de VVD is wederkerigheid een vanzelfsprekendheid. Iedereen kan in een situatie komen waarbij ze het even niet meer alleen kunnen, waarbij even een steuntje in de rug van de overheid nodig is. Dat is geen schande, daar is de overheid voor. Maar dat wil niet zeggen dat je daar niets voor terug hoeft te doen. Een simpel voorbeeld is een uitkering. De VVD wil dat mensen met een uitkering hier iets voor terug doen. Hofsteenge: “Natuurlijk willen we dat zoveel mogelijk mensen een betaalde baan hebben. Dat is het beste sociale vangnet wat er is. Maar als dit even niet lukt wil dat niet zeggen dat je niet meer mee kunt doen. Wij willen dat mensen dan vrijwillig aan de slag kunnen gaan. Het maakt mij dan niet uit of dit koffie schenken is in het dorpshuis of lijnen trekken op het voetvalveld. Het is belangrijk dat mensen bezig blijven, verantwoordelijkheid dragen, gewaardeerd worden en hun netwerk uitbreiden. Al die dingen die een betaalde baan ook belangrijk maken kunnen ook onbetaald belangrijk zijn. Je moet mensen niet afschrijven zodra ze hun baan verliezen.”

Een ander goed voorbeeld volgens Hofsteenge is de ruilgoederenbank. Hierbij kunnen mensen goederen ruilen tegen een dienst. Dit kan het bakken van een appeltaart zijn of klusjes doen bij iemand in het dorp. Dit werkt al jaren erg goed.

Hofsteenge: “Je neemt mensen serieus door ze niet zomaar dat bankstel te geven maar door ze er iets voor terug te vragen. Daardoor hoeven mensen niet hun hand op te houden, er is sprake van wederkerigheid. Dat is het beleid wat ik graag meer terug zie in ons sociaal domein. Iedereen die het nodig heeft moet hulp krijgen van de gemeente maar de gemeente moet mensen niet opgeven. Help mensen door ze serieus te nemen, schrijf ze niet af.”