Keuzes maken doet pijn.

“Politiek is kiezen in schaarste” is een citaat van Mark Rutte. Dat deze keuzes pijn doen bleek afgelopen donderdag in de raadsvergadering van Borger-Odoorn. 

Op de agenda stond de evaluatie van buurtbemiddeling. Hierbij helpen vrijwilligers te bemiddelen bij burenruzies en in veel gevallen werkt dit goed. Juist doordat het gaat om goed opgeleide vrijwilligers. Maar ook al voeren de vrijwilligers het werk uit, buurtbemiddeling kost wel geld. Voor opleiding en coördinatie ontving Andes jaarlijks 26.000 euro. Daarnaast hebben de woningcorporaties en het oranjefonds eenmalig geld gestort bij het opstarten van het project. 

Bij de behandeling van de begroting in 2019 bleek dat deze partijen niet van plan waren nogmaals geld te steken in het project waardoor de gemeente als enige financier overbleef. In die tijd moest er ook bezuinigd worden op het sociaal domein, daarom werd besloten buurtbemiddeling te stoppen om op die manier de bezuiniging in te vullen. Er werd nog wel een evaluatie geschreven.

Uit de evaluatie bleek dat het project goed gewerkt had en de woningcorporaties en de politie hierover erg tevreden waren. Toch wensen de corporaties niet mee te betalen. 

Afgelopen donderdag dienden alle partijen behalve de VVD een motie in waarin ze het college oproepen te zoeken naar een manier om buurtbemiddeling weer gefinancierd te krijgen.

Arne Joling waarschuwde voor de gevolgen. Joling: “Het is een lastige keuze. Buurtbemiddeling is een prima middel. Het past ook precies in ons beleid zoveel mogelijk preventief te werken. We zijn dus echt niet tegen buurtbemiddeling. Maar kiezen in schaarste betekend ook dat als je dit financiert je iets anders niet kunt financieren. Wat moet je dan laten vallen? De budgetcoach? Of de jongerenwerker? De opbouwwerker? Dit zijn ook allemaal belangrijke dingen die Andes uitvoert. Waar ik voor wil waarschuwen is dat je kunt kiezen voor het één maar dat dit consequenties heeft voor het ander.” 

Daarnaast vindt Joling het bijzonder dat de raad al na een jaar terugkomt op haar keuze. Joling: “Het straalt niet bepaald een betrouwbare overheid uit als je zo snel alweer terug komt op je keuzes.”

Toch stemde de VVD voor de motie. Joling: “Zoals gezegd, het is een prima middel. Natuurlijk hopen we dat het college een manier vindt om het te financieren. De opmerking van de burgemeester dat de politie het middel echt mist gaf voor ons de doorslag. Maar ik blijf erbij, als we hiervoor kiezen is de kans groot dat we iets anders moeten laten vallen.”