Feiten en fabels in het DvhN.

Vanmorgen werd ik verrast door een artikel in het DvhN over het feit dat onze wethouder Nynke Houwing in een benarde positie zou verkeren. Maar wat schrijft het DvhN nu precies. Onze conclusie na het lezen van dit artikel is een andere. Tijd om de feiten en de fabels eens goed op een rijtje te zetten.

 

Feit 1 : Ieder jaar moet aan wethouder Houwing een ontheffing worden verleend voor het feit dat ze niet in Borger-Odoorn woont maar in de gemeente Emmen

Feit 2:  Deze ontheffing had in mei vorig jaar verleend moeten worden. Feit is ook dat dat niet gebeurd is en het onduidelijk is wie daar eigenlijk het initiatief in moest nemen. Volgens de wethoudersvereniging ligt dit waarschijnlijk bij de gemeenteraad zelf maar de gemeentewet zegt hier niets over.

Feit 3: De gemeentewet zegt eveneens niets over het al dan niet verlenen van ontheffing met terugwerkende kracht, waaruit door de juridisch adviseur van de gemeente is geadviseerd dat een ontheffing met terugwerkende kracht verleend kan worden.

Feit 4: Het verlenen van ontheffing op het woonplaats beginsel geen grondslag is voor ontslag.

Feit 5: De journalist van het DvhN al deze informatie heeft ontvangen of kon achterhalen maar toch nog kans heeft gezien de feiten en fabels door elkaar te halen.

 

Fabel1 : De wethouder zit in een benarde positie.

Waaruit moet uit dit artikel blijken dat de wethouder zich in een benarde positie bevind? Haar functioneren staat niet ter discussie. Bij geen enkele partij. De ontheffing kan gewoon verleend worden met terugwerkende kracht door de gemeenteraad.

Fabel 2: Metze Geertsma is fractievoorzitter van de PvdA.

Geertsma is op dit moment commissielid en geen raadslid voor de PvdA. Hij heeft waargenomen voor een zieke collega. Die termijn liep op 24 december 2020 af. Geertsma kan daardoor helemaal geen fractievoorzitter zijn.

Fabel 3: Het college is in verlegenheid gebracht.

Het college heeft in december na vragen van Geertsma het verzoek tot ontheffing teruggetrokken en nogmaals juridisch advies gevraagd. Hieruit bleek hun eerder standpunt te kloppen en hetzelfde voorstel komt in januari ongewijzigd terug op de agenda. 

Al met al blijken de bezwaren van Geertsma dus een storm in een glas water. Natuurlijk ga je dan nadenken over het motief. Zaagt hij aan de stoelpoten van zijn eigen partij? En wat is het motief van de journalist? Die man heeft ooit zelf in een gemeenteraad gezeten, hij zou toch beter moeten weten? Waarom belde hij niet vooraf met mij of de wethouder?

We zullen het waarschijnlijk nooit weten maar ik vind het erg vervelend dat in een tijd waarin feiten en fabels moeilijk te onderscheiden zijn op sociale media er zo’n bericht staat in de reguliere media. Juist in de reguliere media moet je er op kunnen vertrouwen dat je feiten leest en geen fabels.

 

Erik Huizing, fractievoorzitter VVD Borger-Odoorn.