VVD kiest voor nieuwbouw Esdalcollege.

Het stond al in het coalitieakkoord, het Esdalcollege heeft betere huisvesting nodig. Deze week moet de raad zich hierover uitspreken. Het Esdalcollege is de enige school voor het voortgezet onderwijs in onze gemeente.

 

In december stond nieuwbouw op de agenda van de oriënterende raad. De raad werd twee scenario’s voorgelegd waarbij scenario B de voorkeur van het college heeft. Dit is ook het voorkeursscenario van de VVD. Dit is wel iets duurder maar er wordt meer rekening gehouden met meerdere functies die het gebouw kan hebben. Ook wil de VVD dat er rekening gehouden wordt met de zichtlocatie waarop gebouwd wordt.  Albertus Steenbergen hierover: “We willen bouwen bij de brandweerkazerne. Het zal dan ook een visitekaartje van onze gemeente worden. Dat wil niet zeggen dat we een paleis gaan bouwen maar er moet wel wat staan.” 

Dat is overigens niet de belangrijkste reden waarom de VVD voor scenario B kiest. Steenbergen: “Je bouwt een school voor meer dan 40 jaar maar je kunt niet in de toekomst kijken. In dit scenario houden we er rekening mee dat er in de toekomst ook andere functies mogelijk zijn in het gebouw. Daarnaast houden we tijdens de bouw rekening met de omgeving en bouwen we zo duurzaam mogelijk.” 

 

De VVD is erg enthousiast over nieuwbouw voor het Esdalcollege. Nieuwbouw kan een aanzuigende werking hebben maar belangrijk is vooral dat we er alles aan doen om voortgezet onderwijs te behouden voor onze gemeente. Het Esdal heeft een lange traditie van goed samenwerken met onze lokale ondernemers en staat midden in de samenleving wat goed is voor de leefbaarheid. Met een nieuw Esdal blijft Borger-Odoorn een aantrekkelijke woongemeente wat iedereen ten goede komt.  

Nu het onderwerp besproken is in de oriënterende raadsvergadering zal donderdag het principebesluit tot nieuwbouw genomen worden. Het college krijgt dan opdracht dit verder uit te werken en tot een akkoord te komen met het Esdalcollege.