Nynke Houwing kan aan de slag

“Men moet het ijzer smeden, als het heet is”, aldus raadslid Arne Joling afgelopen donderdag in de gemeenteraad. Aan de orde was het Beleidskader Wonen. Met dit kader kan VVD wethouder Nynke Houwing aan de slag om te gaan bouwen in Borger-Odoorn. 

De woonvisie waar ze tot nu mee moest werken is door de tijd ingehaald. Het werd geschreven in een tijd dat Borger-Odoorn een krimpgemeente was. Ondertussen groeit het inwoneraantal en is de vraag naar woningen sterk gestegen. Tijd om eerst een nieuwe visie te schrijven is er niet. Hiervoor zet het college een traject uit waarbij ook de inwoners gevraagd wordt mee te denken. Voor zo’n traject ben je snel een jaar kwijt en Houwing wil niet al die tijd op haar handen blijven zitten. 

Dit moet ook niet volgens de VVD fractie. “Een afwachtende houding brengt onze gemeente niet vooruit,” aldus Joling. Hij vervolgt met: “De snelheid van de transacties en de aantallen verkochte woningen/kavels zijn de afgelopen periode fors toegenomen, de nieuwbouwprojecten aan de Daalkampen in Borger zijn hier een mooi voorbeeld van. De woningmarkt is continu in ontwikkeling en hierbij hoort een actuele en flexibele woonvisie waarbij we de korte termijn maar zeker ook de lange termijn niet uit het oog mogen verliezen.”

 

Met dit beleidskader in de hand kan Houwing ook uitvoering geven aan een eerder unaniem aangenomen motie van de VVD over bouwen in de dorpen, de zogenaamde inbreiding. De VVD wil niet alleen bouwen in Borger en Nieuw-Buinen maar ook in de andere dorpen in de gemeente.

Houwing denkt daarbij vooral een levensloop bestendige woningen die zowel voor starters als ouderen aantrekkelijk zijn.