Janny Hofsteenge (plaatsvervangend) voorzitter.

Deze week was er de eerste oriënteerde vergadering van de raad waarbij Janny Hofsteenge de voorzittershamer hanteerde. Deze hamer was symbolisch want de raad vergadert op afstand. Dit maakt het voor een nieuwe voorzitter er niet makkelijker op maar Janny sloeg zich hier goed doorheen.

Janny is door haar benoeming als voorzitter van de oriënterende raadsvergadering ook plaatsvervangend voorzitter van de besluitvormende raad. Dit dreigde ze even direct de eerste keer ook te moeten zijn omdat er iets niet goed ging met de beeldverbinding van de burgemeester. Maar gelukkig was dit snel hersteld en kon hij die vergadering zelf voorzitten.

Bij deze nieuwe functie hoort ook dat Janny voorzitter is van de agendacommissie. Daarmee zijn er veel nieuwe taken terecht gekomen op de schouders van de nestor van de raad. Wij feliciteren haar van harte en wensen haar veel succes!