Nieuwe sporthal in Borger.

VVD raadslid Arne Joling wil graag dat het college gaat onderzoeken of de bouw van een nieuwe sporthal in de Daalkampen mogelijk is. Dit zei hij in de afgelopen oriënterende raadsvergadering. 

In deze vergadering ging het over binnensportaccommodaties. De gebouwen in Borger-Odoorn zijn verouderd en De Koel in Borger moet vervangen of gerenoveerd worden. Het college wil uitzoeken welk scenario hiervoor het beste past. Joling voegde daar een scenario aan toe, nieuwbouw bij het nieuw te bouwen Esdalcollege.

Joling: “In de plannen voor het nieuwe Esdal is nog geen oplossing voor het sporten van de leerlingen. Er is nu besloten de gymzaal op de oude locatie eerst te laten staan omdat er voor de leerlingen onvoldoende ruimte is in De Koel. Laten we dan onderzoeken of een multifunctionele nieuwe sporthal die voldoet aan de NOC-NSF normen mogelijk is voor deze leerlingen en de vele verenigingen in ons dorp.”

Voor kinderen uit de omliggende dorpen maakt het niet uit of de bus naar De Koel rijdt of naar de Daalkampen. Kinderen die nu naar school gaan in het Hunzehuys kunnen dan gebruik maken van De Koel maar Joling sluit een uitbouw met een gymzaal ook niet uit. De Koel en de gymzaal van het oude Esdalcollege kunnen dan worden afgebroken en plaats maken voor woningbouw.

Joling: “De Koel barst nu uit zijn voegen. Een gymzaal voor de basisscholen is voldoende. Verenigingen waarbij een gymzaal ook voldoende is kunnen hier buiten schooluren gebruik van maken. Daarmee creëer je meer ruimte en kun je meer groepen bedienen. Nu zijn er al verenigingen die uitwijken naar Stadskanaal en dat is zonde. Om je gemeente aantrekkelijk te houden moet je ook voldoende faciliteiten bieden. Sportfaciliteiten zijn wat mij betreft daarbij erg belangrijk.”

Voorlopig gaat het nog om ideeën voor de toekomst, geld voor deze plannen is er niet. Toch vindt Joling het belangrijk dit scenario mee te nemen. Hij wil voorkomen dat de Daalkampen tegen de tijd dat er wel geld vrijkomt is volgebouwd en dit scenario niet meer mogelijk is.