Verdubbel de N34

Hij sprak de wens van de VVD uit in een bijzin maar Albertus Steenbergen veroorzaakte hiermee wel enige reuring in de gemeenteraad van Borger-Odoorn. Complete verdubbeling van de N34 is niet voor alle partijen vanzelfsprekend. 

Wegen en fietspaden houden niet op bij de gemeentegrens. Daarom schreef VVD wethouder Nynke Houwing samen met haar collega’s uit Emmen en Coevorden een visiestuk over bereikbaarheid met daarin de speerpunten van de drie gemeenten in zuidoost Drenthe.

Steenbergen haalde hier drie punten uit die voor de VVD van groot belang zijn. In de visie staat een gedeeltelijke verdubbeling van de N34 benoemd, wat de VVD betreft mag hier worden ingezet op een complete verdubbeling.

Doorfietsroutes zijn een speerpunt waarbij de VVD wil dat er niet alleen van Borger naar Emmen gekeken wordt maar ook de andere kant op richting Gieten en Assen.

Tot slot de oost-west verbinding tussen de N34 en de Mondenweg. In het verkiezingsprogramma van de VVD stond dat hier een onderzoek naar moet komen en wethouder Houwing zegde toe dat ze hier later dit jaar op terugkomt. 

Steenbergen was tevreden over het stuk en de reactie van de wethouder. Steenbergen: “Juist omdat we nu vol inzetten op een fijne woongemeente waarin groei mogelijk is moeten we goed bereikbaar zijn. Zowel op de fiets, in de auto als met het openbaar vervoer. Voor een goede bereikbaarheid zijn we ook afhankelijk van andere gemeenten en de provincie. Daarom is het goed dat er nu gezamenlijk een stuk is en de neuzen dezelfde kant op staan. Dit is belangrijk in je lobby naar de provincie en het rijk.”

Dat zijn opmerking over de N34 tegengas kreeg vanuit de raad verbaast Steenbergen niet. “Dit is te verwachten. Meer asfalt roept altijd weerstand op maar als ik moet kiezen tussen verkeersveiligheid en een klein stukje groen dan kies ik voor veiligheid en bereikbaarheid. We moet dat inleveren van natuur ook niet overdrijven. Er is de laatste jaren veel natuur bijgekomen in onze gemeente en er zit nog van alles in de pijplijn. Als we een aantrekkelijke gemeente willen blijven moeten we goed bereikbaar zijn en dat kan juist met de N34. Ook is de reuring in de raad wel wat voorbarig, de N34 is van de provincie. Het enige wat ik gezegd heb is dat wat ons betreft de lobby mag gaan over een complete verdubbeling. Voorlopig denk ik dat de provincie daar het geld helemaal niet voor heeft maar dat wil niet zegen dat je je wensen niet naar voren kunt brengen.”