Kritiek op nota van uitgangspunten.

In de oriënterende raadsvergadering van Borger-Odoorn werd de nota van uitgangspunten voor de omgevingsvisie besproken. De VVD had hier op twee punten zwaarwegende kritiek. Ze willen niet dat de gemeente extra regels gaat stellen voor de landbouw en ze willen Cittaslow niet opnemen in de uitgangspunten. 


Omgevingsvisie.

Alle gemeenten werken momenteel toe naar de nieuwe omgevingswet. Deze wet moet een heleboel andere wetten gaan vervangen die te maken hebben met de ruimtelijke ordening. Voor deze wet is een actuele omgevingsvisie nodig. Wat vinden wij de kernwaarden van Borger-Odoorn, wat willen we behouden en waar willen we naar toe? Om tot die visie te komen is er de nota van uitgangspunten geschreven. Hierin staan de kaders voor de visie die het volgend halfjaar samen met de inwoners zal worden opgesteld. Uiteindelijk zal deze visie de kapstok zijn waar al het andere beleid op is afgestemd. Het woonbeleid zal bijvoorbeeld moeten passen in de omgevingsvisie.

 

Kritiek.

Voor de VVD zijn de extra regels die de gemeente wil opleggen aan de landbouw onbespreekbaar. Regels voor de landbouw worden landelijk en Europees gemaakt, daar moet de gemeente volgens de VVD geen extra eisen bovenop stellen. Ook staat in de nu opgestelde nota Cittaslow beschreven als een uitgangspunt. Hier is de VVD fel op tegen. Fractievoorzitter Erik Huizing hierover: ““Wij kregen dit keurmerk omdat we als gemeente met ons beleid voldeden aan de voorwaarden. Cittaslow moet uitnodigen, niet opleggen. Zoals het nu is omschreven in de nota legt het keurmerk op. Dat vind ik een verkeerd uitgangspunt.”

 

Vervuiling van de discussie.

Volgens Huizing zie je nu al regelmatig dat Cittaslow de discussie vervuild. Neem een discussie over bijvoorbeeld een zonnepark. De voorstanders halen Cittaslow erbij omdat het innovatief en duurzaam is. De tegenstanders noemen het juist landschapsvervuiling en daarmee in strijd met Cittaslow. Huizing: “Als je Cittaslow dan ook nog als uitgangspunt neemt voor je omgevingsvisie vervuil je de discussie in je beleid. Daarmee maak je Cittaslow de kapstok van je beleid. We mogen het keurmerk voeren omdat we goed beleid hebben, dit moeten we niet omdraaien.”

 

Daarmee zegt hij niet dat de VVD van het keurmerk af wil. Huizing: “Het is een prima keurmerk en veel van onze ondernemers maken er gebruik van. Je kunt heel goed aangeven hoe uniek onze gemeente is en het gebruiken om dit uit te dragen. We mogen er trots op zijn dat we aan de voorwaarden van dit keurmerk voldoen net als we trots mogen zijn op onze gemeente. Wij willen alleen niet dat het keurmerk ons beleid gaat bepalen.”