Eens in de 6 weken de grijze container legen?

In de oriënterende raadsvergadering werd een nieuw voorstel van het college besproken over ons afval. De gemeente wil de grijze container straks nog maar eens in de zes weken legen. Nu is dit nog eens in de drie weken. De VVD wil dat onze inwoners zelf de vrijheid hebben om dit te bepalen en wil dat de gemeente nu eerst pas op de plaats maakt. 

Het voorstel van het college staat beschreven in de grondstoffenvisie. Veel van wat wij afval noemen is geen afval meer maar een grondstof. Alleen het afval in de grijze container is nog echt afval waar je niets meer mee kunt. Tenminste, dat is de theorie. In de praktijk zit er nog veel in de grijze container wat nog goed gebruikt kan worden. Bijvoorbeeld glas, papier, etensresten of textiel.

De gemeente wil zo min mogelijk van deze grondstoffen nog in de grijze container en wil dat we met zijn allen nog beter gaan scheiden. Om dit te bereiken is er de laatste jaren al veel gedaan. We betalen sinds 2019 per keer dat we de grijze container bij de weg zetten een extra bedrag, dit bedrag is in 2020 nog verhoogd naar 4 euro en we betalen sindsdien niets meer voor ons groenafval.

Nu wil de gemeente nog een stap verder gaan en de grijze container minder vaak legen. Daarnaast wil de gemeente 30 ondergrondse containers plaatsen voor overloop waar mensen die de container vol hebben hun volle afvalzakken in kunnen deponeren. Die gaat wel weer bijna 2 euro per zak kosten. 

Dit gaat de VVD veel te ver. De VVD vindt het prima als mensen hun container maar eens per zes weken bij de weg zetten maar wil wel dat onze inwoners die keuze zelf maken. Voor veel inwoners is het door hun gezinssamenstelling helemaal niet te doen om zes weken te wachten. Daarnaast ziet de VVD het niet zitten dat mensen met hun volle vuilniszak naar een overloopcontainer rijden.

“Zo’n zak hoeft maar één keer te lekken in je kofferbak en je doet het nooit weer,” aldus fractievoorzitter Erik Huizing. Hij vervolgt: “Zeker in het buitengebied gaat dit niet lukken. Dit is een leuk plan in een stedelijke omgeving maar in ons gebied wordt de verleiding wel erg groot om je zakje in de berm te gooien. Nu zet ongeveer de helft van onze inwoners hun container eens per zes weken bij de weg en dat is prima. Er zijn zelfs mensen die dat maar eens in de negen weken doen. Harstikke goed! Maar inwoners moeten wel zelf de keus hebben. Dus willen wij niet tornen aan de ophaalfrequentie.” 

Een ander bezwaar van de VVD is dat er nu weer iets gaat veranderen. Huizing hierover: “Tot nog toe wijzigen we het beleid elk jaar. Maar de consequenties van die veranderingen zijn nog helemaal niet bekend. Laten we nu eerst eens een paar jaar kijken wat we bereiken met ons beleid. Een aanpassing aan de prijs voor inflatie heb ik geen bezwaar tegen maar geef inwoners ook een kans te wennen aan de situatie. Zet in op goede voorlichting en zet in op het motiveren van je inwoners. Onze inwoners scheiden nu al heel goed, geef ze de kans het nog beter te doen. Ga niet met de botte bijl mensen dwingen.”