Groot succes voor VVD: Energietransitie niet afdwingbaar.

Het is de VVD gelukt om in alle raden in de provincie de tekst te wijzigen in de RES. Een unieke prestatie. Afgelopen donderdag nam de raad van Borger-Odoorn het amendement van de VVD unaniem aan. 

De RES is de Regionale Energie Transitie Drenthe. Het is een uitwerking van het klimaatakkoord. Nederland is hiervoor opgedeeld in 30 regio’s, Drenthe is één van die regio’s. In Drenthe hebben alle gemeenten een bod gedaan met daarin hoeveel hernieuwbare energie ze denken te kunnen realiseren voor 2030. Hierbij gaat het om wind- en zonneparken maar ook zonnepanelen op daken. 

In de RES stond een zin over de juridische afdwingbaarheid. De VVD wil echter niet dat inwoners gedwongen worden mee te doen aan de transitie. Zij willen inzetten op draagvlak. Het moet haalbaar en betaalbaar zijn.

Om de tekst van de RES te verwijderen was een amendement (tekstwijziging) nodig. Dit amendement moet dan in alle raden worden aangenomen omdat Drenthe één regio vormt. Door goede onderlinge samenwerking is dit gelukt. In Borger-Odoorn werd het amendement zelfs unaniem aangenomen. 

Samenwerking binnen de VVD is niet uniek maar dat nu alle afdelingen en de Statenfractie met één amendement kwamen is wel uniek. Albertus Steenbergen hierover: “Hier zie je de grote meerwaarde van een grote landelijke partij. Wij hebben een vertegenwoordiging in alle betrokken raden en weten elkaar makkelijk te vinden. Normaal hebben we al regelmatig contact met onze buurafdelingen, met Emmen vormen we zelfs een bestuurlijk netwerk. Ook zijn de lijntjes met onze provinciale fractie en landelijke vertegenwoordigers kort. Daardoor kunnen we snel informatie uitwisselen wat goed werkt met taaie kost zoals de RES. In dit geval waren we het er snel over eens dat die zin over afdwingbaarheid eruit moest. Gelukkig stonden we hier niet alleen in. In de meeste raden is ons amendement met grote meerderheid aangenomen. Dit is iets om trots op te zijn.”