Trots

Afgelopen week stond de Kadernota 2022 op de agenda van de raad. Uit de algemene beschouwingen van fractievoorzitter Erik Huizing sprak vooral trots. Trots op de afgelopen coalitieperiode maar vooral ook trots op wat de ambtenaren het afgelopen jaar presteerden in een moeilijk tijd waarbij ze voornamelijk vanuit huis werkten. Toch is deze trots geen reden achterover te gaan leunen, ook voor het komend jaar heeft de VVD nog een aantal stevige ambities. 

De grootste ambitie ligt de komende tijd op woongebied. Het college is al aan het kijken naar in- en uitbreidingsmogelijkheden in alle dorpen. De VVD wil dat ook het “Strijkijzer” terrein in Borger in beeld komt.

Trots is de VVD ook op de financiële situatie in Borger-Odoorn. Niet alleen liggen we voor komend jaar op schema, ook meerjarig staat de gemeente er goed voor. Er is ruimte voor investeringen en het is goed om een meerjareninvesteringsplan samen te gaan stellen. Er kan dan tijdig financiële ruimte worden gemaakt voor grote renovaties of nieuwbouw, met name op het gebied van sport maar ook voor de huisvesting van ons onderwijs. Voor de VVD staat het sportpark in Odoorn hoog op het verlanglijstje.

De VVD heeft meer op haar verlanglijstje staan. Brede fietspaden, onderhoud van wegen en uitvoering van het GVVP om maar een paar zaken te noemen. Over een voorgesteld E-bike/fietspaden project zei fractievoorzitter Erik Huizing in de raadsvergadering: “Ervan uitgaande dat ook zonder batterij gebruik van deze paden gemaakt kan worden, vinden we dit een zeer gewenste ontwikkeling. Drenthe is de fietsprovincie bij uitstek is, het toeristisch aantrekkelijke Borger-Odoorn maakt daar zeker een belangrijk deel van uit. Goed onderhouden voldoende brede fietspaden zijn dan ook een belangrijke voorwaarde voor toenemend fietsverkeer. We gaan er vanuit dat er ook aandacht is voor de snelfietsroute door onze gemeente, richting Emmen, maar ook Groningen, zodat ook het woon/werk en scholieren verkeer per fiets letterlijk de ruimte krijgt.”

Deze coalitie mag dan haar laatste jaar voor de verkiezingen zijn ingegaan, wat de VVD betreft blijft er voldoende werk aan de winkel. 

De volledige beschouwingen van de VVD kunt u lezen in de bijlage.