VERKIEZINGSPROGRAMMA

Vol trots presenteren we het verkiezingsprogramma. Een programma wat er anders uitziet dan anders. Ons verkiezingsprogramma grijpt deze keer nadrukkelijk terug op onze liberale waarden. 

De commissie voor het verkiezingsprogramma heeft eerst nagedacht over de vraag “Voor wie schrijven we het programma eigenlijk?”

Binnen de afdeling verschilden hierover de meningen. Waar de één het vooral belangrijk vond voor de onderhandelingen na de verkiezingen noemde de ander vooral de kiezer. Probleem daarbij is dat de kiezer het programma vaak niet leest omdat het vol staat met vage begrippen en veel te lang is. Daar had de commissie haar eerste uitdaging te pakken. Als je schrijft voor de kiezer moet het kort en leesbaar zijn.

Daarna is de commissie gaan kijken naar verkiezingsprogramma’s uit het verleden. Het viel hen op dat veel programma’s op elkaar leken. Niet alleen die van de VVD maar ook van andere partijen. Toch is er een groot verschil tussen de partijen in de gemeenteraad. Dat verschil zit vooral in de uitgangspunten van de partijen. Een socialist kijkt nu eenmaal anders tegen het leven aan dan een liberaal. Dit bracht de commissie op het idee zich vooral te richten op de uitgangspunten van de VVD, de liberale waarden. Het idee was om deze waarden uit te gaan leggen aan de hand van een aantal onderwerpen.

Tot slot werd een groot aantal leden gebeld met de vraag “Welk onderwerp moet er volgens u in het verkiezingsprogramma?” Uit de antwoorden van de leden is een keuze gemaakt en aan de hand van hun onderwerpen is het verkiezingsprogramma geschreven.

We denken dat onze kiezers na het lezen van dit programma goed begrijpen hoe we als liberalen denken en handelen. Daardoor zal de kiezer niet alleen begrijpen hoe we tegen de uitgewerkte onderwerpen aankijken maar hoe we tegen alle onderwerpen aankijken. Daarmee is er een programma geschreven die niet alleen een momentopname is maar die voor elk onderwerp in de toekomst uitlegt hoe we in de praktijk werken. 

Onze dank gaat uit naar iedereen die heeft meegewerkt aan dit programma, met name alle leden die zo enthousiast reageerden op onze telefoontjes. We weten dat u allen noemde dat we de financiën op orde moeten houden. Dit onderwerp hebben we niet uitgewerkt omdat dit volgens ons een basisvoorwaarde is waar binnen de raad van Borger-Odoorn ook geen verschil van mening over bestaat.