EXTRA ONDERZOEK SPORTHAL DE KOEL

In de raadsvergadering stond sporthal De Koel in Borger op de agenda. Het college legde de raad vijf scenario’s voor met de vraag welke ze verder mogen uitwerken. Het voorkeursscenario van de VVD zat hier helaas niet bij, daarom stelden wij een zesde scenario voor. 

De basisscholen in Borger, Drouwen en Ees gebruiken nu voor hun gymlessen zowel sporthal De Koel als de spelzaal bij De Koel. De verwachting is dat in de komende jaren het aantal uren voor bewegingsonderwijs uitgebreid gaat worden wat nu al kan gaan zorgen voor ruimtetekort. Daarnaast moet er een oplossing komen voor de leerlingen van het Esdalcollege. In de nieuwbouwplannen voor een nieuw schoolgebouw in de Daalkampen is nog geen sportzaal meegenomen. In de scenario’s die het college nu verder wil uitwerken is nieuwbouw voor De Koel en een gymzaal voor het Esdalcollege een mogelijkheid net als andersom, een sporthal bij het Esdal en een gymzaal bij de scholen. De VVD wil graag dat het college ook gaat kijken naar de mogelijkheid van een nieuwe sporthal in de Daalkampen en het renoveren van De Koel waarbij deze geschikt gemaakt wordt voor beweegonderwijs van de basisscholen. 

Raadslid Arne Joling wil vooral bouwen voor de toekomst. Joling: “De huidige Koel is groter dan een gymzaal in de voorgelegde scenario’s. Het college geeft nu al aan dat een gymzaal voor de basisscholen waarschijnlijk te klein zal worden in de toekomst. Daarom willen we kijken of de huidige Koel geschikt gemaakt kan worden voor de basisscholen want behalve dat de kinderen straks meer uren gymles krijgen zullen er ook meer kinderen komen. Met onze toekomstplannen voor woningbouw mag je verwachten dat het aantal leerlingen zal stijgen. We vinden het daarom erg belangrijk dat we naar de lange termijn kijken. We bouwen een sporthal voor de komende 40 jaar. Laten we het dan nu meteen goed doen zodat we niet binnen de kortste keren uit ons jasje groeien en je over tien jaar weer moet aanpassen en uitbreiden.” 

Een ander groot voordeel ziet Joling in de mogelijkheid tot buitensporten bij De Koel.  Nu hebben de basisscholen geen ruimte voor buitensporten, de VVD ziet hiervoor ruimte als er een sporthal komt bij het Esdalcollege. Joling hierover: “Ik verwacht dat het MFA gebouw in de toekomst in zijn geheel nodig zal zijn voor de basisscholen. Als je de Koel (of een gymzaal zoals in één van de scenario’s van het college) vooral voor de scholen gebruikt heb je ook minder parkeerruimte nodig. Daardoor ontstaat ruimte voor buitensporten bij de basisscholen.” 

Het voorstel van de VVD om een extra scenario te onderzoeken werd mede ingediend door GB, PvdA en D66 en had hiermee een meerderheid.