GVVP WERKT!

In het verkiezingsprogramma 2018 van de VVD stond dat ze graag een onderzoek wilden naar een oost-west verbinding in onze gemeente. De VVD dacht dat dit het verkeer meer uit de dorpen kan halen. Dit onderzoek is nu gedaan voor de zuidkant van onze gemeente en wat blijkt? Een oost-west verbinding trekt juist meer verkeer van provinciale wegen weg en meer de gemeente in terwijl het nauwelijks doorgaand verkeer uit de dorpen weert.

Dit is dus net niet wat de VVD voor ogen had.

Een andere conclusie uit het onderzoek is dat het GVVP, het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoer Plan juist wel goed werkt. Het GVVP is erop gericht om verkeer zo snel mogelijk uit de dorpen te geleiden naar de provinciale wegen.

Dit is volgens Albertus Steenbergen een welkome bijvangst. Steenbergen: “Het onderzoek wijst iets anders uit dan we verwacht hadden. Dat is niet erg, daarom doe je juist een onderzoek. Ik ben wel blij dat uit hetzelfde onderzoek blijkt dat het GVVP wel werkt zoals we het bedoeld hebben. Hier heeft onze wethouder Nynke Houwing zich erg hard voor gemaakt en het is fijn om bevestigd te zien dat we daar goed aan gedaan hebben.”