Lintje voor Erik Huizing.

Afgelopen dinsdag namen we afscheid van onze zeer gewaardeerde fractievoorzitter Erik Huizing. Ook de koning waardeerde de inzet van Huizing in de gemeenteraad en schonk hem een passende onderscheiding. Vanaf nu is hij lid in de orde van Oranje Nassau. 

Erik Huizing kwam in 2010 onverwacht met voorkeurstemmen in de gemeenteraad van Borger-Odoorn. De fractie maakte hem meteen ook fractievoorzitter. Tijdens zijn afscheid in de raad sprak burgemeester Seton mooie woorden uit en noemde met name de humor waarmee hij soms wat lucht in de debatten bracht. Soms hard in het debat maar altijd op de inhoud en nooit op de persoon. De VVD zat in de afgelopen jaren zowel in de oppositie als in de coalitie maar de burgemeester zag bij Huizings opstelling in de raad nooit een verschil. De plaatselijke VVD is vooral gericht op samenwerking en verbinding en zo zat Huizing er ook persoonlijk in volgens Seton. 

Ook huidig fractievoorzitter Janny Hofsteenge roemde zijn houding in de fractie en noemde hem beminnelijk. Voor haar was hij de grote onbekende die haar in 2010 uit de raad wipte. Dit kwam al snel goed toen de VVD in de coalitie kwam en een fractielid doorschoof naar het college. In haar, deels in het Drents uitgesproken speech, schetste ze hoe deze voor haar onbekende boer uit Buinen al snel een gewaardeerde collega werd, altijd bereid samen te werken en te zoeken naar een compromis.   

Tot slot kwam ook Huizing zelf aan het woord. Hij begon zijn verhaal met de vaststelling dat hij nu geen maximale spreektijd had gekregen om daarna demonstratief zijn speech uit zijn binnenzak te halen. Hiermee had hij de lachers meteen op zijn hand want hoewel dit klonk als een dreigement wist de hele raad de grap te waarderen, Huizing staat niet bekend als een langdradige spreker. Hij hield en dan ook kort. Hij schetste de veranderingen van het werk van een raadslid in de afgelopen 12 jaar. Van dikke enveloppen met raadsstukken naar een volledig digitaal vergadersysteem. Van krimp naar groeigemeente wat het raadswerk leuker maakt. “Het is leuker te debatteren over hoe en waar we straks iedereen huisvesten dan over het sluiten van scholen en voorzieningen”, aldus Huizing. Hij sprak zijn waardering uit voor de samenwerking met de fractie, de raad en het college maar ook met de inwoners die de raad steeds beter en meer weten te vinden. Ook roemde hij de bodes en ambtenaren, zonder hen is het raadswerk niet goed te doen. Ten slotte bedankte hij zijn gezin waar nogal eens de planning moest worden omgegooid door het raadswerk.

Hij gaf de nieuwe raad als advies mee verstandige besluiten te durven nemen op basis van feiten en niet uit emotie. 

De VVD Borger-Odoorn bedankt Erik voor zijn inzet, humor en samenwerking en sluit zich aan bij de slotwoorden van Janny Hofsteenge: “Goed gaon!”