VVD fractie compleet.

Met een dag vertraging is nu ook Arne Joling geïnstalleerd als raadslid namens de VVD. Het lukte Joling woensdag niet aanwezig te zijn bij de installatie van de nieuwe raad, maar donderdag lukte dit alsnog, omdat er een extra raadsvergadering was om het verslag van de informateur te ontvangen. 

Joling was ook in de afgelopen vier jaren lid van de VVD fractie en zal zich voornamelijk richten op de financiën van de gemeente. Joling hierover: “We hebben niet echt een strakke portefeuilleverdeling binnen onze fractie. We verdelen de taken per vergadering om te voorkomen dat het ene lid drie agendapunten moet voorbereiden en de ander niets. Dat ik me met financiën ga bezig houden is wel een logisch gevolg van de afgelopen jaren. Ik zat de afgelopen periode ook in de werkgroep Financiën en ben van huis uit financieel adviseur. Maar je zult me ook zeker bij andere onderwerpen horen. Sport en bewegen heeft mijn warme belangstelling en de komende jaren zullen we het ook veel hebben over wonen. Waar kunnen we bouwen, wat moeten we bouwen en hoe zorgen we er voor dat het college de vaart erin houdt. Dat soort vragen zijn de komende jaren erg belangrijk.”